Stor outnyttjad potential inom industriell 3D-printing

Möjligheterna till anpassad design och snabbare produktutveckling till lägre kostnader nyttjas redan i stor utsträckning inom bland annat medicinteknik och flygindustrin – men fördelarna och användningsområdena sträcker sig längre än så. 

Ny webbaserad lösning för produktionsoptimering – i realtid

ProTAK har utvecklat en webbaserad lösning för produktionsoptimering och TAK/OEE (Overall Equipment Effectiveness). Nu släpper de en uppdaterad version – ProTAK 9.

Här skapas Gnosjöandan 2.0

Automation Smålands årliga konferens på temat ”Framtidens industri nu”, samlade lokala företag, ledande akademiker och andra tungviktare inom svensk industri. Under dagen diskuterades utmaningar och möjligheter för Gnosjöregionens företag att hänga med i den globala utvecklingen – med samverkan som ett huvudtema.

Vd-panel: Vad innebär industri 4.0?

Det finns idag många röster och åsikter kring vad industri 4.0 kan innebära för Sverige och svenska företag. Nyindustrialisering.se beslutade sig för ställa fyra frågor till tre av de företag som ska genomföra digitaliseringen av Sveriges industri.

Calejo – dataanalys och algoritmer i vetenskapens framkant

Framöver kommer det bli allt mer samarbete mellan forskningen och näringslivet, spår Leonard Johard, forsknings- och utvecklingschef på Calejo. Just nu är han involverad i skapandet av en virtuell hjärna.

Ökad kunskap för nyttan med industri 4.0

Svensk industri vill digitaliseras men är osäkra på hur. Det är slutsatsen av den enkät som Summ Systems gjort kring hur redo svensk industri är för den digitala fabriken.

Så kan Sverige lära av Tyskland i resan mot industri 4.0

Tyskland leder utvecklingen i Industri 4.0, Så kan Sverige lära sig.

Hjälp Sverige ta steget till Industri 4.0 

Hur kan vi öka Sveriges konkurrenskraft?

Här blir Industri 4.0 verklighet

Industrins framtid ligger i digitaliseringen

Samverkan i fokus på kunskapsdag om automatisering

För andra året i rad anordnades i juni Entreprenörsveckan i Båstad