Så kan Sverige lära av Tyskland i resan mot industri 4.0Genom en stor nationell satsning leder Tyskland idag utvecklingen mot Industri 4.0. På det tyska automationsföretaget Beckhoff hoppas man därför kunna ta en ledarroll när Industri 4.0 nu ska bli verklighet även i Sverige.

Begreppet Industri 4.0 är omfattande. En del av Industri 4.0 bygger på tanken om mötet mellan automation och IT som en ny industriell revolution, med ökad effektivitet och kvalitet som resultat. Men där vissa ser en revolution ser andra Industri 4.0 mer som ett ökat fokus på en gammal idé. 

– Industri 4.0 passar oss väldigt bra eftersom det, i stora drag, inte är så mycket nytt för oss. Sedan mitten på 80-talet har vi tagit IT-teknologin och anpassat den för industrin och fått det att fungera tillsammans med automation. Så från vår synvinkel handlar det mycket om att IT och automation ska integreras ännu mer, säger Håkan Brandt vd för automationsföretaget Beckhoff i Sverige.

Beckhoff startades år 1980 i Tyskland och har sedan dess utvecklat PC-baserade styrsystem för industriautomation. Idag levererar bolaget allt från enskilda komponenter, som industri-PCs och fältbussar, till avancerad automationsmjukvara. Enligt den filosofi som man kallar ”New Automation Technology” skapar man universella och öppna styr- och automationslösningar för alla typer av användningsområden; från CNC-maskiner till intelligent fastighetsautomation. 

Med den bakgrunden tycker Håkan Brandt att fokuset som nu finns på Industri 4.0 passar Beckhoff väldigt väl. Teknologin kring ”Big Data” och ”Internet of Things” finns nämligen redan inom IT-världen och Beckhoffs roll blir att föra över den till industrin. 

– Den största utmaningen ligger i kunskapen hos de som jobbar med automation. De måste lära sig IT och de som jobbar med IT måste lära sig om automation. Där jobbar Beckhoff med att ta fram produkter för att brygga mellan automation och IT.

Läs mer om Beckhoff här.

»Jag har hört siffror på att Industri 4.0. kommer att skapa c:a 400 000 nya arbetstillfällen i Tyskland och öka bruttonationalprodukten med en procent per år de kommande tio åren«

Den tyska kopplingen en stor fördel

En annan anledning till att Håkan Brandt ser ljust på Beckhoffs position inom Industri 4.0 är deras koppling till Tyskland. Själva begreppet Industri 4.0 föddes där och den tyska regeringen satsar miljarder på att landet ska ta en ledarroll inom digitaliseringen av industrin. För tyska företag som Beckhoff innebär den satsningen en närhet till den absoluta frontlinjen kring IT och automation.

– Det är absolut en fördel. Vi ligger långt framme med nya produkter och nya innovationer tack vare att det är ett tyskt bolag vi jobbar på. Det är där det händer när det gäller automation, säger Håkan Brandt.

Att Tyskland gör den här satsningen är inte heller konstigt. Industrin är motorn i den tyska ekonomin och för att behålla sin konkurrenskraft gentemot låglöneländer måste den tyska industrin effektiviseras genom digitalisering. 

– Jag har hört siffror på att Industri 4.0. kommer att skapa c:a 400 000 nya arbetstillfällen i Tyskland och öka bruttonationalprodukten med en procent per år de kommande tio åren, säger Håkan Brandt.

Läs mer om hur Beckhoff kan göra din verksamhet effektivare

Håkan Brandt vill därför att Sverige nu ska ta efter Tyskland och göra en liknande storsatsning på Industri 4.0. För även om regeringen antagit en strategi för nyindustrialisering tycker han fortfarande att vi ligger en bra bit efter. Därför hoppas han nu se mer konkreta samarbeten inom industrin för att få fart på den svenska satsningen. 

– Jag hoppas ju att det kommer följa det som sker i Tyskland och att implementationstakten ökar. Jag tycker mig kunna se en början till det eftersom man diskuterar det mer och mer idag. Men vi är fortfarande på diskussionsstadiet.

Presenteras av:

LogoSEEfor

Beckhoff Automationlevererar öppna automationsprodukter baserade på beprövad teknik som gör att kunder kan implementera dem i avancerade system snabbare och till en lägre totalkostnad än traditionella PLC och MotionControl-system. Beckhoffs ”New Automation Technology” produktportölj består av:

- Industri PCs, EmbeddedPC och Embedded Controller(PLC)
- PC-Skärmar 
- I/O (IP20 och IP67)
- Servoförstärkare & motorer
- TwinCAT, mjukvaruplattform med standarden IEC61131-3

Läs mer på:

www.beckhoff.se

Håkan Brandt, vd för Beckhoff Automation.

Håkan Brandt, vd för Beckhoff Automation.