Så bidrar akademin till att lösa industrins brist på mjukvaruutvecklare

Industrin kräver idag allt fler mjukvaruutvecklare för att kunna behålla sin innovations- och konkurrenskraft. Genom initiativet PROMPT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik, vill näringslivet och akademin nu tillsammans lösa den utmaningen genom skräddarsydda kurser som höjer medarbetarnas kompetensnivå.

”Smarta fabriker” och utbildning

Använd befintliga strukturer inom utbildning, se de möjligheter som finns att skapa synergier, utbilda till anställningsbarhet, och gör allt detta i Nyindustrialiseringens namn skriver Johan Bengtsson teknikutvecklingschef på Göteborgs Tekniska College.

Att utveckla människor är nyckeln till den digitala industrin

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe ser utbildning och kompetensutveckling som den viktigaste faktorn för en framgångsrik nyindustrialisering av Sverige.