Att utveckla människor är nyckeln till den digitala industrin

Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande.

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe ser utbildning och kompetensutveckling som den viktigaste faktorn för en framgångsrik nyindustrialisering av Sverige.

På IF Metall välkomnar man den nyindustrialiseringsstrategi som regeringen presenterade i januari. Enligt förbundsordföranden Anders Ferbe är förhoppningen nu att strategin snabbt kan omsättas till konkreta handlingsplaner. Det handlar dels om att sätta upp nya arenor för samverkan mellan industriföretag och IT-företag, mer pengar till forskning och att göra det enklare för företagen att få stöd för sitt eget innovationsarbete.

Men den fråga som Anders Ferbe lyfter fram som den allra största utmaningen handlar inte om ny teknik, utan om människorna som ska hantera den.

– Det handlar både om kompetensförsörjning i ett bredare begrepp men också om hur vi kan få fart på kompetensutvecklingen hos människorna ute på företagen. Utvecklingen går mot mer och mer avancerad industriell produktion och då blir ju det som ibland kallas ”humankapital” den viktigaste resursen i företaget.

Kompetensförsörjning en stor utmaning

I sitt arbete träffar Anders Ferbe ofta industriföretag vars största oro är hur de ska lösa sin framtida kompetensförsörjning. Allt färre svenskar går idag på yrkesutbildningar och de yrkesutbildningar som finns är ofta inte utformade för att förbereda eleverna på framtidens industrijobb, som kommer se helt annorlunda ut.

– Det industrin behöver är teoretiska praktiker, det är det som är nyckeln. Idag när man tillverkar, ta 3D-printing som exempel, så är det en enormt hög teknisk kompetens i maskinen. Men det kräver också en enorm yrkesskicklighet bland de som ska göra programmeringsjobbet. Det kräver inte bara att man är en datatekniker, utan du måste också förstå hur material fungerar i sin verkliga miljö. Det är det jag menar med teoretiska praktiker. Där finns en ordentlig utvecklingspotential i Sverige och i hela utbildningssystemet. Vi har inte utvecklat de direkta yrkesutbildningarna i takt med tiden, utan de hänger efter, säger Anders Ferbe.

Läs IF Metalls rapport ”10 steg för ny industrialisering av Sverige”

Samverkan är nyckeln

För att höja kunskapsnivån inom industrin tror Anders Ferbe därför att det krävs nya yrkesutbildningar och att dessa lyfts fram som en attraktiv karriärväg för unga. Som ett föregångsexempel nämner han Teknikcollege som är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar, så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollege finns idag i över 25 regioner med totalt 150 certifierade utbildningsanordnare på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Den här typen av utbildningar, byggda kring samverkan, tror Anders Ferbe har större möjlighet att ge eleverna de färdigheter som kommer krävas inom framtidens industri. Dessutom tror han att den kompetens som finns på skolorna kan hjälpa till med kompetensutvecklingen ute på företagen, som är en minst lika viktig del av kompetensförsörjningen.

– I kompetensutvecklingsdelen tror jag inte att ett litet eller medelstort företag har resurserna för att kunna genomföra någon ordentlig utbildningstrappa. Man måste knyta samman företag med de som är duktiga på yrkesutbildning. Det kan vara en arbetsförmedling, Teknikcollege eller andra utbildningsanordnare.

Återigen är alltså samverkan nyckeln för nyindustrialiseringen. För att svensk industri ska klara av den här omställningen krävs det, enligt Anders Ferbe, att branschorganisationer, utbildningssystemet, industriföretagen och deras leverantörer arbetar tillsammans för att höja kompetensen inom industrin. Digitaliseringen handlar på så vis mer om människor än teknik.

– Nyttja människor på det dom är duktiga på och se till att de hela tiden utvecklas. Validering av yrkeskunskaper tillsammans med riktade utbildningar är en viktig del. Vi är i en utvecklingsfas där vi får allt mer automatisering och jag tror ju att automatiseringen av industrin ska ske hand i hand med människor.

Presenteras av:

IF Metall organiserar den svenska industrin
Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin bland annat inom plast, läkemedel, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Våra medlemmar arbetar på storföretag i Sverige, som Volvo, Ericsson och ABB. Vi har dessutom medlemmar inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder.

IF Metall har cirka 320 000 medlemmar
Av dessa är cirka 265 000 yrkesverksamma. 21 procent av medlemmarna är kvinnor. Därmed är IF Metall det tredje största kvinnoförbundet inom LO. 15 procent är under 30 år.

Läs mer om oss och vår syn på ny industrialisering här!