Calejo – dataanalys och algoritmer i vetenskapens framkantFramöver kommer det bli allt mer samarbete mellan forskningen och näringslivet, spår Leonard Johard, forskning- och utvecklingschef på Calejo. Just nu är han involverad i skapandet av en virtuell hjärna.

- Det här är ett av de mest spännande forskningsprojekt som någonsin genomförts, berättar han.

Hur växer en hjärna till? Hur organiserar sig cellerna när de bygger upp intelligenta nätverk och hur går själva inlärningen till? Just nu pågår ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som ska ta reda på detta med hjälp av en datasimulering. 

- Vi utgår från en enda hjärncell och studerar hur synapser och neuroner utvecklas och formerar sig, berättar Leonard Johard. Alltsammans sker utifrån den genetiska programmering, som våra hjärnceller bär på. Målet är att den artificiella hjärnan så småningom ska lära sig gå.

Calejo har utvecklat algoritmer

Projektet är tvärvetenskapligt och involverar såväl neurovetare, som elektrofysiker och dataingenjörer, allt som allt ett trettiotal personer. Simuleringen körs i molnet och både universitet, forskningsinstitut och kommersiella aktörer är inblandade, däribland det svenska dataföretaget Calejo, som utvecklat en del av de algoritmer för tillväxt som används. 

- Det blir allt vanligare att industrin och forskarvärlden samarbetar kring den här typen av projekt, säger Leonard Johard. I takt med att forskningen blir allt mer avancerad krävs det att akademin och näringslivet samarbetar för att vi ska nå resultat. Dessutom blir det allt viktigare att sprida kunskapen utanför den akademiska världen.

Calejo ägnar sig annars huvudsakligen åt dataanalys och maskininlärning. De har till exempel många kunder inom skogsindustrin och gruvindustrin, som de hjälper med avancerade marknadsanalyser och långtidsprognoser. Andra kunder får hjälp med att utveckla modeller för maskininlärning och automatiska processer.

Leonard Johard ägnar sig dock mest åt forskning och delar sin tid mellan IT-universitetet Innopolis University, strax utanför Kazan, forskningsinstitutet Cern och universitetet i  Newcastle. 

Datorer får medvetande

Det har gjorts virtuella simuleringar av mänskliga hjärnor tidigare, men då har man utgått från färdigutvecklade hjärnor. Aldrig tidigare har en virtuell hjärna fått organisera sig själv. Det är också nytt att hela simuleringen sker i molnet.

- Förhoppningen är att projektet ska ge kunskap om alltifrån hur sjukdomar i hjärnan utvecklas till hur man gör stora simuleringar i molnet, berättar Leonard Johard. Vi hoppas också att vi på detta sätt ska kunna utveckla den artificiella intelligensen med den biologiska intelligensen som förebild.

Under det senaste decenniet har forskningen inom AI gjort enorma framsteg, med bland annat bildigenkänning och självkörande bilar. Snart kommer vi ha robotar som kan kopiera rörelsemönstren hos djur, berättar Leonard Johard och han är övertygad om att forskningen så småningom kommer att utveckla hjärnor med ett medvetande och ett självständigt jag.

- I takt med att den artificiella intelligensen utvecklas kommer de att behöva förhålla sig till en oförutsägbar omgivning, säger han. Då ökar också behovet av att kunna tänka självständigt och kreativt. En hjärna som har förmågan att lära sig kommer så småningom att utveckla de förmågor som omgivningen kräver av den.

 

Presenteras av

logo-calejo

Calejo arbetar med prediktiv analys av data från marknader, processer och maskiner. Kärnan består av en unik och egen prognosmodell, som hjälper kunderna att se trender, upptäcka historiska mönster och med hög tillförlitlighet förutsäga den framtida utvecklingen i ett antal utvalda strategiska områden av information.


 

Leonard Johard, forsknings- och utvecklingschef


Läs mer på: www.calejo.se