ELPROCAD digitaliserar sina flöden för snabbare och mer effektiv leveransELPROCAD är en komplett CAD-lösning särskilt utformad för elkonstruktörer och elinstallatörer. I samband med att den nya versionen släpps digitaliseras också merparten av flödena. Detta för att kunna erbjuda effektivare och snabbare leverans till kunderna.

r PROCAD Systems AB snart släpper den nya versionen ELPROCAD ic Pro 6 så utökas digitaliseringen av flödena för marknadsföring, försäljning, utveckling, dokumentation, leveranser, fakturering och support. Själva hjärtat i initiativet är investeringen i ett nytt CRM-system från danska webCRM tillsammans med partnerskapet med Microsoft genom vilka man nu infört Office365, Teams och SharePoint och Azure DevOps för att underlätta produktionsflödet.

– Vi ville effektivisera vår leverans och snabba på processen från att en produkt beställs till att den kan användas av kunden. Vi har bland annat gått från hårdvarulås på vår programvara till mjukvarulås som gör att man kan börja med sitt projekt bara timmar efter sin beställning, berättar Rickard Jonsson, VD för PROCAD.

Nylanserad webbshop
På försäljningssidan så har bolaget genomfört en förbättring genom att lansera en ny webbshop där kunder enkelt kan göra en snabb beställning.

– Genom webbshopen tar det bara några minuter att beställa en licens med mjukvarulås och man kan komma igång med att jobba några timmar senare. Vi känner att det passar in i dagens sätt att köpa licenser då det förenklar hela inköpsprocessen för kunden, säger Johan Lindblom, säljare på PROCAD.

Mer effektiv utveckling
Företaget har också tagit ett nytt grepp om sättet de utvecklar på och lagrar nu all data i Microsofts molntjänst. Det gör att automatiska byggningar och test av systemen kan göras vilket påskyndar utvecklingsprocessen avsevärt. Något som varit efterfrågat från kunder och som nu lanseras är digital systemdokumentation och fakturering via e-post och e-faktura. Med den nya processen kan de nå ut snabbare med information om nya versioner och funktioner samtidigt som långa ledtider försvinner.

– Vi har skapat en portal ”Mina Sidor” på vår webbsida www.elprocad.com där kunder enkelt kan hitta information och uppdatera kontakt- eller faktureringsuppgifter. I portalen får man en överblick över sina licenser vilket sparar både tid och pengar för oss och kunden. När vi nu digitaliserat faktureringen sparar vi även på miljön och kunden kan komma igång snabbare, förklarar Rickard Jonsson.

Litet ingångssteg
De största fördelarna med ELPROCAD är flexibiliteten samt det enkla handhavande som gör det lätt att komma igång. ELPROCAD täcker ett brett område och bland kunderna finns allt från mindre skåpbyggare till multinationella företag.

Dessa fördelar i förhållande till ett rimligt pris väger ofta över för kunderna som väljer oss, säger Thomas Heil, säljare på PROCAD.

Läs mer om ELPROCAD här

Presenteras av

PROCAD Systems AB utvecklar sedan 1985 en av Sveriges ledande elapplikationer, en programfamilj som heter ELPROCAD.

Programmen effektiviserar din elkonstruktion väsentligt och utgör också en ny plattform där du kan växa vidare i din egen automationsgrad.

Bakom programmen finns personal med en lång egen elteknisk bakgrund, dataprogrammering och kunnande inom industriautomation. Programmen säljs i hela Norden och runt om i världen.

PROCAD Systems AB tillhandahåller support på programmen, mot kunder och återförsäljare. Naturligtvis kan vi också tillhandahålla utbildning på programmen både i egna lokaler eller ute hos kund.

Läs mer om ELPROCAD här