De realiserar den virtuella fabriken

Jonas Gejer vd för TechniaTranscat.

Snabbare produktutveckling, högre kundnöjdhet och effektivare produktion. Genom moderna PLM-system kan industrin idag börja utnyttja den oändliga potentialen i en verkligt digital verksamhet. 

System för Product Lifecycle Management (PLM) är det digitala nervsystemet som låter industrin dra nytta av digitaliseringen. Ett av de bolag som leder utvecklingen inom detta område är Stockholmsbaserade TechniaTranscat. Genom deras lösningar kan företag idag samla in data från produktutvecklingen, produktionen och slutanvändaren för att på så vis effektivisera alla delar av processen. Resultatet blir en virtuell fabrik med verkliga fördelar.

– Redan i de tidiga skedena av utvecklingen kan man samla in kundkrav, strukturera upp dem och sedan styra produktutvecklingen så att man får produkter som verkligen efterfrågas på marknaden. Sedan jobbar vi också en hel del på IoT-sidan med breddade eftermarknadserbjudanden. Det är exempelvis att bara göra underhåll när det behövs, baserat på hur maskinen mår. Alltså att maskinen kan prata med underhållssystemet, säger TechniaTranscats vd Jonas Gejer.

Läs mer om TechniaTranscats lösningar för industrin.

Oändlig potential

Enligt Jonas Gejer har den här typen av system en nästan oändlig potential. Att skapa en virtuell  fabrik som kan förstå och koppla ihop data från hela flödet, och dessutom göra helt virtuella tester, innebär gigantiska effektivitetsvinster. Dessutom skapar PLM-systemen även förutsättningar till nya och bättre affärsmodeller.

– Du tjänar inte pengar på att sälja maskinen, du tjänar pengar på att hjälpa kunden att producera med maskinen. De konceptet är viktigt, att man tar betalt i förhållande till hur mycket värde du skapar för kunden och hur mycket du producerar. Då är du inte heller så lätt att ersätta eftersom du blir en tätare del av kundens produktionsprocess, säger Jonas Gejer.

Många av TechniaTranscats kunder finns idag inom tillverkningsindustrin. Exempelvis arbetar man med ledande sportbilstillverkare i Tyskland och även världens främsta tillverkare av premiumelbilar för att göra deras produktutveckling och tillverkning effektivare. Och just bilindustrin tycker Jonas Gejer är ett tydligt exempel på styrkorna i den digitala helhetslösning som ett PLM-system innebär. 

– De måste kunnas serva ett antal generationer tillbaka, de måste tillverka det de gör nu väldigt effektivt och hela tiden med små förbättringar och sedan måste de även kunna jobba med det som ska levereras om två till tre år. Det är det som de här systemen gör väldigt bra, säger han. 

Läs mer om hur TechniaTranscat underlättar innovation.

Snabbare innovationer

De fördelar som ett modernt PLM-system erbjuder är dock inte begränsade till industrin. Jonas Gejer tror själv att fler och fler branscher kommer att använda den här typen av lösningar när kraven på snabb innovation och kundunik produktutveckling ökar. Som ett exempel nämner han en av deras kunder, resebolaget TUI Nordic. I deras fall har TechniaTranscats lösning hjälpt till att överföra tänket från tillverkningsindustri och omforma det för resebranschen.

– För TUI var utmaningen att de hade två vägar att gå. Det ena var att gå mot att bli en ”low cost”-aktör eller att skapa större differentiering genom att göra mer unika produkter. Då valde de den andra vägen, säger Jonas Gejer och fortsätter:

– Det tog dem tidigare en eller två månader att skapa en ny produkt men nu kan de göra det på en dag genom att gå från manuellt till digitalt. Man bygger upp produkterna av moduler som sedan kan konfigureras per kund, ungefär som du konfigurerar en bil där du kan välja till massa alternativ och skräddarsy. 

Genom att samla all sin data i ett PLM-system kunde TUI Nordic hantera den komplexitet som de skräddarsydda resorna innebar. Dessutom underlättade systemet deras arbete med att se när det fanns luckor i beläggningen och utifrån det planera marknadsföringen. 

Läs mer om hur TechniaTranscat hjälpte TUI Nordic.

Enligt Jonas Gejer är det också fler och fler typer av företag som insett potentialen i den här typen av system. Den utmaning som TechniaTranscat står inför är därför hur man gör systemen så användarvänliga och applicerbara som möjligt.

– Vi återförsäljer en plattform men vår verksamhet handlar mycket om att hjälpa bolag att ta till sig det här och få en snabb effekt i verksamheten. Då handlar det mycket om förenkling så att det här inte bara blir ett verktyg för fem personer på R&D. Den stora vinsten får du när du kör hela processen.

Presenteras av:
TECHNIATRANSCAT_LOGO_RGB_GREY_POS-Copy
 

TechniaTranscat är en ledande europeisk leverantör av lösningar för Product Lifecycle Management (PLM).

Deras produkter skapar och hanterar produktinformation genom hela produktens livscykel, från planering, utveckling och design till produktion, försäljning, utbildning och support.

Läs mer på www.techniatranscat.com