Made to be Re-Made – Partnerskap i hållbarhetHållbarhet står högt på agendan för SKF. Vi på Stena Recycling hjälper SKF att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål genom att erbjuda effektiv och säker återvinning. Tillsammans sluter vi cirkeln och ser till att produkterna inte bara blir Made in Sweden – de blir Re-Made in Sweden!

– Vi samarbetar med Stena Recycling för att upprätthålla en hög nivå av återvinning. Idag kan till exempel 96 % av den slipmull, som uppkommer vid slipning av rullager, materialåtervinnas, berättar Elisabet Stadler, Manager Environment, Health, Safety and Export Control för SKF i Sverige.

Stena Recycling återvinner cirka 6 000 ton av olika material för SKF i Göteborg årligen.

Effektiv återvinning
Råvarutillförseln till SKF:s produktion är omfattande, vilket innebär att det finns stor potential att påverka miljöeffekterna genom valet av råvara. Återvunnet stål har faktiskt högre kvalitet än jungfrulig råvara från malm.

– I vår produktion använder vi 400 000 ton stål varje år globalt och varje chans att undvika jungfruliga material är ett steg i rätt riktning, säger Elisabet Stadler,

Se filmen om Stena Recyclings samarbete med SKF:

Presenteras av