Eskilstuna Logistik och Etablering skapar förutsättningar för tillväxtDet kommunala bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering verkar för att skapa arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Eskilstuna genom att erbjuda välutbyggd infrastruktur, logistikpark och kombiterminal. Allt som behövs för att möjliggöra bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik verksamhet finns samlat på ett mycket bra geografiskt läge kombinerat med attraktiva markpriser.

Drygt en timme från Stockholm ligger Eskilstuna som satt sig på kartan som en kommun som både lockar arbetskraft och företag inom logistik och industri. Kommunala företaget Eskilstuna Logistik och Etablering har som uppdrag att skapa arbetstillfällen genom hållbara företagsetableringar.

– Vi arbetar för Eskilstunas utveckling och för att göra det möjligt för företag att kunna verka här och vara kvar långsiktigt. Eskilstuna når cirka 3,5 miljoner människor på 60 minuter genom effektiva kommunikationer till till exempel Stockholm, Södertälje, Västerås, Katrineholm och Enköping vilket gör kommunen till ett attraktivt logistiknan, säger David Hofmann, vd på Eskilstuna Logistik och Etablering.

Möjligheter för företag som vill växa
Eskilstuna Logistik och Etablering erbjuder en rad möjligheter för företag som vill utveckla sin verksamhet. Det finns en modern kombiterminal vilken skapar förutsättningar för hållbara transporter till och från Eskilstuna och Mälardalen. De erbjuder även attraktiva markytor i en 4 miljoner kvm stor logistikpark vilket ger riktigt bra förutsättningar för nya företag att etablera sig.

– Logistikparken ligger mellan E20 och Svealandsbanan där inte bara bolag inom logistik och industri etablerar sig utan även grossister, varuägare eller e-handlare som exempelvis söker ett centrallager för Norden eller Sverige. Med den stora tillgången på arbetskraft som finns i Eskilstuna så är det heller inga problem med att hitta anställda när man etablerar sig här. De kundanpassade ytorna ligger också på attraktiva markpriser jämfört med Stockholm.

”En attraktiv etableringsort”
När man ser till vad bolag brukar leta efter när de ska avgöra var de ska etablera sig, vare sig de vill omlokalisera eller konsolidera sin verksamhet, så är det tillgång på arbetskraft, närhet till kunder, rätt läge, kostnadseffektivitet och infrastruktur som spelar in, menar David.

– Vi har lyckats med de delar som skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och vi har satt oss på kartan som en attraktiv etableringsort. Den positionen vill vi fortsätta ha nu och över tid, avslutar han.

Presenteras av

Eskilstuna Logistik och Etablerings affärsidé är att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar för produktion, logistik och transporter för handel, e-handel, industri och datacenters. Vi ger möjligheter till företagande i en tillväxtregion med tillgång till en välutbyggd infrastruktur och hållbara logistiklösningar i Eskilstuna Logistikpark och via Eskilstuna Kombiterminal. Eskilstuna Logistik och Etablering är ett kommunalt bolag i nära samverkan med Eskilstuna kommun, regionens näringsliv och skolvärld.

Läs mer på:
www.eskilstunalogistik.se