Så säkrar och förbättrar Collinder företags arbetsmiljöer och skyddRätt märkning och skydd sparar tid, pengar och liv. Genom smarta lösningar så kan säkerhet, logistik och trafikflöden i produktion och lager förbättras avsevärt och göra företag mer lönsamma.
Svenska Collinder Märksystem AB levererar kunskap och produkter inom märkning, identifikation och säkerhet, och hjälper verksamheter att optimera och säkra sina arbetsmiljöer.

Bland företag som verkar inom produktion, lager och logistik är säkerhet en nödvändighet som inte går att bortse från. För att både kunna skydda personer, truckar, gods och inventarier krävs produkter och lösningar som både är smarta och säkra. Familjeföretaget Collinder har sedan 1972 hjälpt företag att säkra sin arbetssäkerhet och sitt skydd genom märkning, identifikation och säkerhet.

– Vi fokuserar på att bidra till arbetsmiljöer där man genom våra produkter kan undvika misstag, olyckor och fel som kan orsaka skador för miljontals kronor. Det gör vi bland annat genom tydlig ljusmärkning, skyltning och påkörningsskydd, berättar Björn Collinder, VD på Collinder.

Läs mer om Collinders produkter här

Högre säkerhet med LED-lampor
Trucktrafik utgör en av de största riskerna för skador på personer, varor, interiör eller truckarna själva. Truckarna kan stöta i varandra eller köra sönder saker och det är därför viktigt med märkningar som varnar och underlättar flödet på arbetsplatsen. Collinders ljusmärkning består av LED-lampor som fästs i taket och som lyser varningssymboler eller markeringar ner på golvet.

– Har man målade eller tejpade symboler eller varningar på golvet slits de lätt ned avtrucktrafiken. Med våra kraftfulla lampor har du 50 000 timmar livslängd och du kan välja om ljuset ska blinka eller pulsera för att man lättare ska lägga märke till det.

Valmöjligheterna inom ljusmärkningen är stora, förklarar Björn Collinder. Man kan koppla påsensorer på truckarna som gör att lamporna endast tänds när en truck är i närheten, eller koppla dem till ett varningssystem eller logistikflöde. Det kan också anslutas till påkörningsskydd som är ytterligare en av Collinders produkter som hjälper till att säkra arbetsmiljön.

–  Vi erbjuder påkörningsskydd från Boplan vars idé bygger på att ersätta traditionella påkörningsskydd i metall med detsamma i polymerplast. Det gör skydden större, synligare i och med den gula och svarta färgen, och ger en flexibilitet som gör att de inte går sönder och kan repareras enklare.

Skräddarsydda lösningar
Påkörningsskydden i plast böjer och flexar tillbaka när något kör in i dem och byggs enkelt i moduler som bultas fast i golvet. Modellerna anpassas helt efter kundens behov i styrka och storlek.

– Skydden böjer sig på olika sätt för att kraften inte ska gå ned i golvet och orsaka skada. I och med att de inte går sönder sparar man in mycket på reparationer, underhållskostnad och truckskötselkostnad. Vi frågar alltid kunden om deras storlek på truckarna och hur fort de går för att kunna skräddarsy lösningar, avslutar Björn Collinder.

Presenteras av

Collinder - Märkning, Identifikation och Säkerhet
Collinder är ett familjeföretag som startades 1972. Våra framgångar har omtankar som grund. Det är bra för oss att bry oss om varandra och den värld vi lever i. Vi är en stor, växande och öppen familj. Öppen för nya medlemmar. Öppen för ge och ta emot omtankar. Därför samverkar vi hellre än konkurrerar internt. Vi tror på den urkraft som uppstår i ett gott kamratskap och samarbete. I omtanken om varandra finns drivkrafterna för kreativitet och den goda energin till att förbättra och utveckla. Vi lever och utvecklas dagligen genom att vara omtänk- samma om våra kunder, kollegor och partners. Därför blir vi nästan till ett helt nytt företag varje år.