Hjälp Sverige ta steget till Industri 4.0 

Dick Nyström vd för Summ Systems. Fotograf: Jianis Kyratsopoulos.

Genom Industri 4.0 ska svensk industri utvecklas, effektiviseras och öka sin konkurrenskraft. Men hur ska vi ta oss dit? Nu kan du hjälpa till att testa kunskapsläget och staka ut vägen mot den digitala fabriken -  Fyll i den anonyma enkäten här.

Ett stort hinder för Sverige att realisera visionen om Industri 4.0 är det skiftande kunskapsläget kring digitaliseringen inom industrin. Många har hört talas om Industri 4.0 men långt ifrån alla vet hur man ska gå tillväga för att utnyttja digitaliseringens potential i sin egen verksamhet.

För att få en tydligare bild av hur kunskapsläget ser ut inom industrin lanserar Summ Systems nu en anonym enkät. Genom att svara på några korta frågor kan du vara med och ge en bättre bild av vilka utmaningar industrin står inför och vilka verktyg som behövs för att klara av omställningen till den digitala industrin. 

Ta chansen och testa din egen kunskapsnivå och var samtidigt med och besvara den stora frågan: Vad vet Sverige egentligen om Industri 4.0? 

Presenteras av


Summmindre 

Summ Systems är Platinum partner till Siemens PLM Software och har ett fokus på manufacturingområdet men erbjuder hela Siemens PLM Software-svit av produkter, från en enkel men ändå skalbar CAD-lösning att starta med, upp till kompletta PLM-stöd av yttersta världsklass.

Summ Systems erbjuder dig erfaren och kunnig rådgivning om vad som är bäst lösning för dig.

Vi levererar de mjukvaror som erfordras för detta liksom att vi ansvarar för att implementation och utbildning samt efterföljande support finns tillgänglig och nära till hands för dig som kund.

Läs mer om oss här.