Industrie 4.0 – Tyskland leder den industriella revolutionen

Tyskland, längst fram i den globala nyindustrialiseringen

Tysklands regering satsar två miljarder kronor på framtidsprojektet Industrie 4.0. Genom att ta på sig ledartröjan i utvecklingen av morgondagens smarta fabriker ska Tyskland behålla sin postion som världsledande industrination.

Tillverkningsindustrin är extremt viktig för Tyskland och därför är det inte konstigt att just Tyskland blivit ett föregångsland för utvecklingen av smart teknologi som ska automatisera och digitalisera industrin. Själva begreppet Industri 4.0, en hänvisning till digitaliseringen som den fjärde industriella revolutionen, myntades på industrimässan i Hannover 2011 och bara tre år senare var Industri 4.0 temat för hela mässan. 

Intresset för Industri 4.0 har inte heller bara begränsats till industriföretagen själva. Tysklands regering och Förbundskanslern Angela Merkel har gått i bräschen för att etablera industri 4.0 i Tyskland. Regeringen har satsat över två miljarder kronor på forskning och utveckling för att skapa innovationer som ska göra det möjligt att bygga smarta fabriker, där maskinerna kommunicerar med varandra och där varje produkt själv styr hur den ska produceras.

Att Tyskland satsar så hårt på den här tekniken beror till stor del till på en hårdnande konkurrens från länder där lönekostnaderna är lägre. Men kanske minst lika viktigt är det faktum att produkter idag har en kortare livscykel och att det ställs högre krav på individualisering av produkter i tillverkningen. De smarta fabrikerna förväntas kunna hantera den här utvecklings bättre och till en lägre kostnad.

En viktig del av Tysklands satsning på Industri 4.0 är också samarbete. För att kunna ligga i framkant, vilket är en grundförutsättning för att behålla industrin och jobben, måste industriföretagen och akademin sammarbeta. Genom Plattform Industrie 4.0  har man därför skapat en arena för företag och intresseorganisationer kan koordinera och sammarbeta kring sina satsningar.

Att utreda vilka tekniker som behöver utvecklas är ett pågående arbete men mycket handlar om att kunna samla och dela stora mängder data mellan maskiner. ”Internet of things” och ”Big Data” har länge varit populära uttryck inom andra branscher men nu ser industri ett allt större behov av att få maskiner att samla och kommunicera stora mängder data för att automatisera produktionen. En annan central innovation är så kallade digitala tvillingar där man skapar en digital kopia av allt från en mobiltelefon till hela fabriker för att kunna utföra tester och analyser snarare än att behöva stoppa produktionen. 

Tyskland befinner sig fortfarande i startgropen för den här utvecklingen och det kommer ta lång tid innan det är fullt implementerat. Men tydligt är ändå att Tysklands jättesatsning gjort att fler fått upp ögonen för möjligheterna och vikten av att vara tidigt ute med den fjärde industriella revolutionen.

Industrie 4.0

Första gången Industrie 4.0 användes som begrepp var vid Hannovermässan 2011. I slutet av 2012 lade arbetsgruppen för Industrie 4.0 under ledning av Siegfried Dais, Robert Bosch GmbH, och Henning Kagermann, Acatech, fram en första rapport med rekommendationer till den tyska regeringen och vid Hannovermässan våren 2013 presenterades en slutrapport.

Det blev också startskottetför Plattform Industrie 4.0, som bildats av de tre branschorganisationerna BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien), VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) och ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie), och som har till uppgift att koordinera alla aktiviteter inom området.

Under Angela Merkels ledning har den tyska regeringen även beslutat om en så kallad IT-Gipfel, ett centralt samarbetsforum för politik, ekonomi och vetenskap som i en av arbetsgrupperna har fokus på Industrie 4.0.

Källa: Handelskammer.se