Stockholmskonferens inom smart industri samlade experter från hela världen

Foto: VINNOVA.

Den 17-18 november stod Stockholm som värd för en OECD-konferens på temat smart industri. På plats fanns tunga namn från både Sverige och världen för att diskutera möjligheter och utmaningar inom bland annat digitalisering, 3D-printing och nya material.

På plats under tvådagars-konferensen, som anordnades av Vinnova, Näringsdepartementet och OECD, fanns flera kända namn. Bland andra deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg, OECDs biträdande generaldirektör Douglas Frantz och Investors ordförande Jakob Wallenberg i diskussionerna.  

Under de två dagarna avhandlades bland annat digitalisering, 3D-printing, nya material och annan teknologisk utveckling som förväntas forma industrins framtid. Avsikten är också att de slutsatser som drogs under dagarnas diskussioner ska ligga till grund för en OECD-rapport om framtidens produktion som släpps nästa år. 

Ambitiös strategi för smart industri

Enligt OECD själva hade man valt just Stockholm som plats för konferensen eftersom ”Sverige är ett av världens mest framstående länder inom avancerad industriproduktion och på grund av att den svenska regeringen har en ambitiös strategi för smart industri.”

Från regeringen var närings- och innovationsminister Mikael Damberg med och inledningstalade på konferensen, i den avslutande sessionen ”Next Production revolution - Take-home Messages” deltog även statssekreterare Eva Lindström och miljöminister Karolina Skog. 

En av de som tog del av diskussionerna och presentationerna var Anders OE Johansson som är vice programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Enligt honom gav flera av presentationerna viktiga insikter kring både var Sverige står som industriland och vart framtiden är på väg. 

– Ett exempel var Per Lyrvall, Country Manager Stora Enso, vars presentation verkligen visade vilken potential det finns i skogen, den produktutveckling som pågår och vad det går att göra med de olika komponenter som finns i råvaran. Också Investors Jacob Wallenberg imponerade stort, även om han i slutet refererade till sig själv som en av dinosaurierna – vilket jag inte håller med om. Tvärtom så andades hans presentation nytänkande och omfamnande både vad gäller ny teknik, yngre människors förmåga och mångfald, Berättar Anders OE Johansson och fortsätter:

– Melanie Smallman från University College London reflekterade också på ett otroligt intressant sätt över hur vi kan få människor att känna sig engagerade i hur ny teknik ska användas. Att inte skapa rädsla och främlingsskap utan istället delaktighet. Sist ut under konferensens första dag var William Bonvillian, Director of the Massachusetts Institute of Technology’s Washington (MIT), som hade en väldigt intressant analys av Smart Manufacturing och vad som hänt i USA, hur de förlorat 11 miljoner jobb under 2000-talet, varför det har hänt och hur de nu försöker skapa en agenda och aktiviteter för att stärka produktionen i landet. Jag rekommenderar verkligen alla att att titta på dessa presentationer när de publiceras på Vinnovas hemsida.

Goda exempel från andra länder

På Regeringens hemsida summerar man konferensen med att Sverige ligger bra till vad gäller till exempel automation och samverkan mellan aktörer. Samtidigt slår man fast att företag har svårt att hitta och rekrytera personal med rätt kompetens och att små och medelstora företag inte förmår att fullt ut ta vara på digitaliseringens möjligheter, vilket kan få Sverige att halka efter. Dock menar man att konferensen givit kunskap om de senaste forskningsrönen och goda exempel från andra länder. Något som kommer att komma till användning i det framtida arbetet inom Smart industri.