Regeringen storsatsar på småföretagens digitalisering

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Digitaliseringen av svensk industri går för långsamt och svenska småföretag halkar efter i den digitala transformationen. Den slutsatsen drar regeringen som nu ger 78 miljoner kronor till tillväxtverket för att få fart på digitaliseringen av svensk industri.

Sveriges industri halkar efter resten av Europa när det kommer till digitalisering. Enligt siffror från Eurostat befinner sig endast elva procent av svenska företag på en avancerad nivå vad gäller digital teknik, snittet i EU är 17 procent, rapporterar TT.

– Jag tror att vi i Sverige har haft en bild av att vi ligger så långt fram vad gäller digitaliseringen att vi tror att små och medelstora företag automatiskt hänger med. Det tror jag är en farlig attityd därför att det går snabbt nu, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg till TT

För att inte Sverige ska bli ifrånsprungna ytterligare satsar regeringen nu 78 miljoner kronor på att stödja digitaliseringen av små och medelstora företag, med ett särskilt fokus på industriföretag. Tanken är att pengarna ska användas för att finansiera nya och befintliga projekt ägnade åt att hjälpa små och medelstora företag att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Det kan gälla projekt inom exempelvis automatisering av tillverkning, simuleringar vid produktutveckling eller datainsamling för sina kunder.

– Det finns väldigt goda exempel på hur små företag har fått helt nya kunder genom att digitalisera sin verksamhet. Dels genom kundkontakter och marknadsföring och dels lite mer avancerat genom att man digitaliserar sin verksamhet med till exempel robotar som gör att man kan vara mer effektiv, säger Mikael Damberg till TT.

Satsningen inleds i år och kommer pågå till 2019 och det är Tillväxtverket, tillsammans med Almi, Vinnova, Tillväxtverket, RISE och Bolagsverket, som får i uppdrag att välja ut och stödja projekten.

Fakta

Satsningen omfattar 78 miljoner kronor under 2016-2019 och är en del av genomförandet av Smart industri – Regeringens nyindustrialiseringsstrategi. De första fem miljonerna kommer satsas under 2016. Under de följande tre åren kommer satsningen sedan utvidgas till 20 miljoner kronor för 2017, 28 miljoner kronor för 2018 och 25 miljoner kronor för 2019.

Tillväxtverket uppdrag blir att samordna de statliga insatserna som ska stärka små och medelstora företag i sin digitalisering. För att nå fler företag kommer Tillväxtverket också samarbeta med Vinnova , Bolagsverket, Almi och Research Institutes of Sweden (RISE) i detta arbete.