Siemens har verktygen för att revolutionera industrin

Mats Friberg, vd för Siemens PLM Software.

Digitaliseringen av industrin och utvecklingen av smarta fabriker, även kallat Industri 4.0, är en revolution som redan har börjat. Enligt Mats Friberg, vd för Siemens PLM Software i Sverige, kan Sverige antigen gå i bräschen för utvecklingen och skapa arbetstillfällen eller halka efter och riskera vår industri.

– Vi har ett fönster inom de närmsta 5 åren då vi kan skapa fler arbetstillfällen genom industri 4.0, men då måste vi agera nu, säger Mats Friberg.

Industri 4.0, kan ses som industrins svar på det som brukar kallas ”internet of things”. Tanken är att smarta fabriker, där maskinerna automatiskt kommunicerar med varandra, ska skapa en effektivare och billigare produktion. Dessutom skapar detta en större flexibilitet i produktionen där mer individualiserade produkter kan produceras utan att kostnaden ökar. 

Inom Siemens har man under 10 års tid arbetat med att utveckla mycket av den teknik som krävs för industri 4.0. Siemens har utvecklat både hårdvara som sensorer och automationsutrustning och även den mjukvara som låter maskinerna dela information och som styr den automatiserade produktionen. 

 

»Vi har ett fönster nu där vi kan vara tidigt ute och realisera den här visionen och kan plocka hem jobb och även utveckla kapacitet i landet och skapa en konkurrenskraft. Det fönstret är nu«

Läs mer om Siemens automationslösningar här!

Det kanske tydligaste exemplet på hur långt Siemens har kommit inom digitalisering och automatisering är deras fabrik i Amberg i Tyskland. Där tillverkas Siemens automationsplattform, Simatic, av maskiner som använder just Simatic för att kontrollera den nästan helt automatiserade produktionen. Maskiner kommunicerar hela tiden med varandra och kan på så vis optimera produktionen och öka kvaliteten. Men det handlar inte om en produktion helt utan människor.

– I Amberg får man se hur hur maskiner bygger maskiner. Då ser man också att det inte är tomt på verkstadsgolvet. Det är ganska mycket folk där men de har en annan funktion idag. Det finns en annan kvalitetssäkringsprocess och många av de beslut som behöver tas kan inte maskinerna göra men det kräver en helt annan kunskap bland de anställda, berättar Mats Friberg.

Genom Industri 4.0 finns alltså möjligheter att faktiskt skapa fler arbetstillfällen i Sverige. När produktionen automatiseras försvinner nämligen en stor del av låglöneländers konkurrensfördel. Viktigare blir istället att ha tillgång till högteknologisk kompetens och möjligheter för forskning och utveckling, områden där Sverige står sig internationellt starka.

– Vi har ett fönster nu där vi kan vara tidigt ute och realisera den här visionen och kan plocka hem jobb och även utveckla kapacitet i landet och skapa en konkurrenskraft. Det fönstret är nu, säger Mats Friberg.

 

»Vi är de enda som har i princip allt som behövs för de här systemen«

Läs mer om Siemens automationslösningar här!

Nu hoppas Mats Friberg att Sverige genomför en liknande satsning som den i Tyskland. Där satsar regeringen miljarder på utbildning, forskning och innovationer för att skapa rätt förutsättningar för industri 4.0. En annan viktig del av satsningen tror Mats Friberg är det ökade samarbetet mellan industriföretagen för att tillsammans kunna utveckla de lösningar som behövs. Just där ser han Siemens som en viktigt strategisk partner med tanke på deras breda kompetens och långa erfarenhet inom automatisering och digitalisering.

– Vi är de enda som har i princip allt som behövs för de här systemen.Vi har mjukvarorna för processen. Vi har också automationsutrustningen, som sensorer och hårdvara som styr och kontrollerar. Dessutom har vi energiförsörjningen för hela flödet och partnerskap med telekomoperatörer och komponentleveratörer, förklarar Mats Friberg.

sie_logo_layer_petrol_rgb

Siemens PLM Software är en världsledande leverantör av mjukvara för  product lifecycle management och manufacturing operations management. Vi hjälper tusentals företag att realisera innovationer genom att optimera deras processer, från planering och utveckling till tillverkning, produktion och support.   

Läs mer om oss och våra lösningar här!