Så kan digitalisering lyfta svensk industri

Anders OE Johansson programchef och Susanne Timsjö vice programchef för PiiA

Genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA satsas initialt, under tre år, en kvarts miljard kronor på att få fram innovationer inom digitalisering för att stärka och utveckla en världsledande industri.

Processindustrin är viktig för Sverige och står för nästan hälften av den svenska nettoexporten. Grunden till framgången har legat i en världsledande automationsförmåga, men på senare år har Sverige halkat efter sina globala konkurrenter.

– Tätt samarbete mellan processindustrin och dess leverantörer är en viktig förutsättning för att lyckas utveckla och använda framtidens digitaliserade möjligheter, säger Susanne Timsjö, vice programchef för PiiA.

PiiA etablerades för att stödja processindustrin, dess underleverantörer och akademin – universitet, högskolor, institut – i att utveckla morgondagens industriella IT och automation. Programmet drog igång operativt i januari 2014 och under de tre första åren ska PiiA stödja projekt med en total omslutning av en kvarts miljard kronor för nya innovationer, där varje projekt har parter från både industri och akademi. Hälften av pengarna kommer från de offentliga aktörerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas, medan den andra halvan satsas av industrin. Enligt programchefen Anders OE Johansson har denna efterfrågat en arena för samarbete kring och utveckling av innovationer.

– Det är en verksamhet där vi måste våga pröva nytt och därför leder inte alla projekt till en innovation som verkligen gör skillnad. Det är en del av forskning och utveckling, allt blir inte som tänkt, men genom att samarbeta och pröva ser vi till att många projekt bidrar till något avgörande. De offentliga medlen som står för 50 procent av kostnaderna blir ett sätt att stödja denna utveckling, säger Anders OE Johansson.

 

»Vi har varit världsledande men är det inte idag, det är dags att vi återtar den position vi haft«

 

Ett stöd och en arena för samarbete mellan industri och akademi är enligt Susanne Timsjö en grundförutsättning för att den svenska processindustrin och dess leverantörer ska kunna ta del av utvecklingsmöjligheterna inom den nya digitala tekniken och därmed stärka sin konkurrenskraft.

– Digitaliseringen innebär en revolution där du antingen hoppar på tåget eller så missar du det. Det gäller att ta tillvara på de här möjligheterna, säger Susanne Timsjö.

Två utlysningar per år

För att initiera samarbeten mellan processindustrin, deras leverantörer och akademin arbetar PiiA utifrån två strategier. Den stora delen av budgeten satsas på utvecklingsprojekt och förstudier genom två årliga utlysningarDen andra delen handlar om att föra samman den kompetens som finns hos företag och akademi för att utnyttja den gemensamma kunskapen maximalt.

 

»Min uppmaning till industri och akademi är att ta tillvara på forsknings- och innovationsmöjligheterna genom att följa PiiAs utlysningar via vår hemsida«

Läs om PiiAs utlysningar här.

Ett framgångsrikt exempel på detta är enligt Anders OE Johansson projektet PIMM (Pilot for Industrial Mobile communication in Mining), ett pilotprojekt där Ericsson, ABB, Boliden, Volvo CE och flera mindre företag samarbetar för att utveckla kommunikationslösningar för gruvindustrin baserad på 5G-teknologi. Genom en ny infrastruktur baserad på 5G vill de både kunna effektivisera och öka säkerheten inom gruvindustrin och dessutom visa på teknikens möjligheter för både processindustrin, dess IT och automationsleverantörer samt svensk industri i sin helhet.

– Det är en klockren typ av innovation! Lyckas de få fram en bra infrastruktur finns det utrymme för många andra projekt som bygger på samma grund och där vi kan göra mycket spännande saker, förklarar Anders OE Johansson. Min uppmaning till industri och akademi är att ta tillvara på forsknings- och innovationsmöjligheterna genom att följa PiiAs utlysningar via vår hemsida.

Några andra exempel på strategiska projekt som Susanne Timsjö lyfter fram är bland annat IoTSP, Internet of Things Services and People. Projektet, som initieras av ABB och involverar många industriparter, ska visa på vilka möjligheter och nya tjänster som kan skapas när allt - både människor, tjänster och saker - är uppkopplade. Ett annat exempel är en förstudie som drivs av FindIT inom Gamification där målet är att titta på hur designelement från spel kan appliceras i industrin för att skapa ett ökat engagemang.

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar.

Läs mer om oss här!

Två utlysningar per år

PiiA en budget på cirka en kvarts miljard kronor under de första tre åren, där en viktig del av verksamheten är att förbereda och genomföra utlysningar fram till beslut om finansiering.

Läs mer om utlysningarna här!