Varför är samverkan viktig för svensk industri?Förmågan att samarbeta, både inom och mellan organisationer, är en svensk styrka som kommer vara avgörande för att lyckas med nyindustrialiseringen av Sverige. Det skriver månadens krönikör Johan Ydeskog, kundansvarig Rockwell Automation, som reflekterat över Vinnovas nya rapport Flaggskeppsfabriken.  

För ett par veckor sedan var jag på ett av Vinnovas seminarium som handlade om att få en inblick i svensk produktions framgångsfaktorer och rapporten framtidsfabriken. Äntligen tänker jag, nu har vi något som kan hjälpa oss att förverkliga det som många pratar om och kanske inte alla riktigt vet vad det betyder, Industri 4.0.

Den Svenska Flaggskeppsfabriken (framtidsfabriken) är ett projekt som drivits av Teknikföretagen och IF Metall, tillsammans med tio svenska företag som alla har konkurrenskraftig produktion i Sverige. Projektet har arbetat för att stärka svensk produktion genom erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling mellan företagen, på temat organisering och ledning av produktion. Rapporten Flaggskeppsfabriken lyfter fram lärdomarna från projektet och vilka framgångsfaktorerna är för en konkurrenskraftig produktion i Sverige.

Det här är också en del av initiativet som regeringen har varit med och tagit fram - en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. Rapporten Flaggskeppsfabriken går att ladda ner från Vinnovas sida och är läsvärd och kan användas hos företagen i utbildningssyfte eller bara som referensmaterial.

Vad man försöker beskriva är exempel på bra projekt i det ständiga förbättringsarbetet som pågår, men också svårigheter i att få en organisation att anpassa sig till en industri i förändring.

 

»Det jag skulle vilja se är Samverkans-koordinatorer med syfte att ta tillvara den kompetens som finns hos företagens egen personal och framförallt när ny teknik införs«

 

Ett ord som används allt mer och som finns i olika forskningsrapporter är samverkan. Det är ledordet som skall ge svensk industri en knuff in i den nya digitala eran med IOT (Internet of things) och digital produktion. Men vad har då samverkan med Industri 4.0 att göra?

För att lyckas med att införa ny teknik är det ett måste att stora delar av organisationen är med på förändringsarbetet och förstår fördelarna med den nya tekniken. Det är här samverkan kommer in i bilden. Det är en stor potential som kan tas tillvara hos de svenska företagen med ett icke-hierarkiskt arbetssätt där man kan samtala och samarbeta mellan olika befattningar.

Vi har under många år haft Lean-koordinatorer ute på företagen med ansvar för att driva och utveckla nya metoder och arbetssätt med målsättning att standardisera och utforma Lean. Det jag skulle vilja se är Samverkans-koordinatorer med syfte att ta tillvara den kompetens som finns hos företagens egen personal och framförallt när ny teknik införs. Ett citat ur rapporten Flaggskeppsfabriken som väl beskriver den svenska modellen är ”En amerikansk chef på högsta ledningsnivå påpekar att i Sverige kan man samla alla i ett rum för att samtala med varandra. Tjänstemän, operatörer och chefer. Leverantörer och kunder. Myndigheter och forskare. Han menade att det är omöjligt att jobba så i andra länder.”

En annan viktig faktor är att IT (Information technology) och OT (Operation technology) måste arbeta med en gemensam IT-strategi med IT-säkerhet som främsta ledstjärna för att inte se sina framtida investeringar grusas av en alltför sårbar produktion.

Jag pratade tidigare i år med ett stort svenskt tekoföretag som ser över möjligheter att flytta hem delar av sin produktion och har som ett bra exempel Adidas nya fabrik i Tyskland. Utveckling och närhet till sin produktion blir allt viktigare i takt med att produkterna blir allt mer komplexa och tekniska. Med digital automation kan produktionskostnaderna hamna på samma nivå som i så kallade klassiska låglöneländer.

Sverige skulle kunna bli ledande i den nya teknikrevolutionen med många nya företag som skapas i kölvattnet bakom framtida teknikväxling med Industri 4.0. Automation är så mycket mer spännande i dag när IT blir en del av vår vardag i företagens framtida fabriker.