Svenska innovationsundret – myt eller verklighet ?

Magnus Penker, innovationsexpert och vd för Innovation 360 Group.

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. Men enligt innovationsexperten Magnus Penker riskerar majoriteten av svenska företag att halka efter i den globala konkurrensen om det inte ändrar son syn på innovationsarbete från "uppfinnarjockar" till strukturerat arbete.

Dagens företag lever i en global marknad där digitaliseringen gjort det möjligt för kunskap, idéer och nya produkter att spridas i mycket snabb tack. I den här hårda konkurrensen oroar sig därför innovationsexperten Magnus Penker för att svenska företag idag prioriterar fel i sitt innovationsarbete och fokuserar allt på nuet och kortsiktiga åtgärder.

– Du kan snacka hur mycket du vill om industri 4.0 och artificiell intelligens, det är få i Sverige som tillämpar det. Varför? Jo för att de lägger alla sina resurser på kortsiktiga innovationer och har ett ledarskap och incitamentsprogram som premierar det, säger han.

Magnus Penker beskriver problemet genom att använda en modell som utvecklats av Steve Coley. Modellen bygger på tre innovationshorisonter, där den första horisonten handlar om små tekniska förbättringar av existerande produkter. Horisont 2 är mer experimentell och riktar in sig på innovationer som ska skapa morgondagens intäkter. Horisont tre handlar slutligen om de innovationer som kommer förändra industrier och marknader på några års sikt.

– Svenska företag lägger i snitt 99 procent av sina resurser i första horisonten. Det gör att de inte har några resurser, varken tid eller pengar, över för att planera för morgondagen. De har inte ens resurser för att ta tillvara på digital teknik.

10 start-ups bakom sig

För den här analysen lutar sig Magnus Penker inte bara på en lång erfarenhet från 10 start-ups,flertalet ”turn-arounds” på fler 20 års erfarenhet som managementkonsult. Han bygger den också på data från sitt företag Innovation 360 Group, som är specialiserade på att kartlägga innovationsförmågan hos bolag över hela världen.

Deras analysmodell bygger på det som Magnus Penker beskriver som nyckeln till framgångsrikt innovationsarbete, nämligen samspelet mellan strategi, teknik och människa. Genom data från över 1000 företag i 62 länder har Magnus Penker och Innovation360 därför kunnat dra en del viktiga slutsatser kring hur framgångsrika företag arbetar med dessa faktorer för att få fram innovationer strukturerat på kort, mellanlång och lång sikt.

 

»För att lyckas med innovation behöver man ett angreppssätt där man kan främja olika sätt att leda och ha strategier för att ta fram innovationer i rätt takt«

 

Få en gratis innovationsprofil från Innovations 360 Group.

Storleken spelar roll

En intressant skillnad som Magnus Penker upptäckt är att små företag ofta är mer inriktade på innovationer i horisont 2 och 3. Detta samtidigt som stora företag ser sin styrka i att kunna följa marknadens behov genom horisont 1-innovationer.

En annan viktig skillnad mellan företag handlar om ledarskap. Beroende på vilken innovationshorisont man verkar i behövs nämligen olika typer av ledarskap. Från det målorienterade ledarskapet i horisont 1 till ett mer entreprenöriellt och experimenterande ledarskap i horisont 2 och ett utforskande ledarskap i horisont 3.

– I små företag tillåts man leda på olika sätt. Tittar man på stora företag så är de mer oförlåtande. Är företaget ”performance management”-drivet, då är det vad som gäller annars kan du inte klättra uppåt, förklarar Magnus Penker.

 Även inom hur organisationerna hanterar strategier för innovation ser han en stor skillnad mellan stora och mindre företag.

– Stora bolag är väldigt duktiga på att ha flera strategier samtidigt, vilket gör att de kan maxa sin marknad. Små bolag har fullt sjå med att ha en strategi. För att lyckas med innovation behöver man ett angreppssätt där man kan främja olika sätt att leda och ha strategier för att ta fram innovationer i rätt takt som skall ut på marknaden alternativt förändra interna arbetssätt, förklarar Magnus Penker.

Inte så bra som vi tror – i alla fall inte i genomsnitt

En mix mellan det stora och det lilla företaget tycks således vara hemligheten bakom lyckat innovationsarbete. För att kunna konkurrera måste företag nämligen både kunna maximera sin nuvarande verksamhet och vara öppna för framtiden. Men enligt Magnus Penker riskerar alltså svenska företag att halka efter på den fronten. Detta trots att Sverige så sent som i somras tog andraplatsen i Global Innovation Index årliga ranking över världens mest innovativa nationer

– Vi körde en egen analys i vår databas och då visade det sig att om vi tittar på de företag i vår databas som säger att de är ”radikala innovatörer”, då är Sverige och Schweiz avsevärt mycket starkare än resten av världens radikala innovatörer. Men tittar man på genomsnittet i vår databas, då ligger vi någonstans på topp 50, men vi sticker inte ut, säger Magnus Penker.

 

»Nationen behöver ett strukturerat innovationslyft inte bara på makronivå utan framförallt på mikronivå med företagande och ägande«

 

Enligt Magnus Penker ”dopas” alltså siffrorna till Sveriges fördel av succéer som Spotify, King och Minecraft, samtidigt som majoriteten av svenska företag ligger efter i innovationsarbetet. 

– Förlängningen av det här är att beslutsfattare inte kan slå sig till ro. De har inte bidragit till att sätta Sverige på kartan som innovationsnation, utan det är ett fåtal bolag som gjort det och det är väldigt tydligt. Självklart är vi alla tacksamma för förebilder men det räcker inte och nationen behöver ett strukturerat innovationslyft inte bara på makronivå utan framförallt på mikronivå med företagande och ägande.

Läs mer om Innovation 360 Group här

 

Presenteras av

Innovation3604-e1416693238191

Fakta Innovation 360 Group

Innovation360 Group är innovationsexperter som erbjuder egenutvecklade metoder, verktyg, analys och rådgivning kring innovations kapabilitet. 

Företaget är aktiva i 20 länder med egna kontor i Stockholm och Washington DC

Man driver och utvecklar även en av världens största databaser och analysverktyg för att innovation och innovationsutveckling. Databasen används av konsultföretag över hela världen för att analysera och förstå vad som driver innovation och hur man på nationell, regional och företagsnivå kan organisera sig och utveckla sig för ständig innovation i stort som smått. 

Läs mer om Innovation 360 Group här 

 

Fakta Magnus Penker

Magnus Penker är en internationellt erkänd författare och talare specialicerad på innovation. Han har själv varit med och startat fler än 10 bolag, genomfört flera omfattande turn-arounds som VD och har upprepade gånger tagit bolag till A Great Place To Works lista över de bästa arbetsplatserna

2015 vann han utmärkelsen Deal of the Year och 2016 tog han hem Business Worldwides pris "Most Innovative CEO 2016, Sweden"

I höst är han även talare på Peter Drucker Global Management Forum, världens ledande konferens om entreprenörsskap och innovation.

Läs mer om Magnus här. 

Eller följ honom på Twitter och LinkedIn