Chansa inte: Så viktig är din tryckluftsleverantör



En tryckluftsanläggning ska inte bara vara driftsäker. I dag krävs att den är energioptimerad för minimal driftskostnad, miljösäker och att det finns en underhållsanalys för att minska risken för oplanerade driftstörningar.
– Efter 40 år i kompressorbranschen vet vi att vi kan ge våra kunder en bra tryckluftsanläggning, säger Malin Annerhult, vd på Höglandets kompressorservice i Nässjö.

Läs mer: Våra olika tjänster

Tryckluft är en vital del i produktionskedjan inom många tillverkningsindustrier. Slås den ut finns risk för att hela produktionen stannar – med skenande kostnader till följd.
Att ha en reservkompressor är en lösning, men vill man arbeta mer proaktivt kan man göra en underhållsanalys och regelbundet serva tryckluftssystemet för att förhindra oplanerade driftsstopp.
Höglandets Kompressorservice i Nässjö firar i år 40 år som leverantör av kompressorlösningar, och erbjuder både försäljning och underhåll av tryckluftssystem.
I dag är Malin Annerhult vd, en roll som hon tagit över från sin far som grundade företaget 1979.
– I den här branschen är erfarenhet väldigt avgörande för att lösa problem på befintliga tryckluftssystem, och likaså vid nyförsäljning där man måste förstå komplexiteten i uppgiften för att kunden ska få rätt utrustning säger hon.

Tillämpningen ska optimeras
I dag domineras kompressormarknaden av fem stora tillverkare. Produkterna är relativt likvärdiga. Konkurrensfördelen ligger istället i hur väl en kompressor kan optimerats för sin uppgift – och här är Höglandets Kompressorservice långa erfarenhet avgörande för att få nöjda kunder.
– Vi hjälper kunden att få en kompressor som är anpassad för uppgiften och för hur verksamheten kommer att utvecklas framöver. Den ska varken ha för liten eller för stor kapacitet, men det måste finnas utrymme för produktionen att öka utan att man snart måste byta till en större kompressor, säger hon.

En viktig aspekt är energikonsumtionen. En kompressor ska inte arbeta i onödan eftersom det påverkar den rörliga kostnaden. Här handlar det om att optimera driften.
– Våra servicetekniker kan på plats justera hur kompressorn ska arbeta för att minimera energiförbrukningen. Här kan kunden spara mycket pengar. Energieffektiv drift är själva kärnan i det vi gör, förklarar Malin Annerhult.

Läckagesökning och riskanalys är andra uppgifter man åtar sig.

Proaktivt underhåll
Precis som vid annan teknik uppstår efter tid förslitningsskador och delar måste bytas.
För att avbrott inte ska inträffa plötsligt kan Höglandets Kompressorservice göra en underhållsanalys för att se när delar ska bytas ut vid planerade driftsstopp.
– Vi servar både de tryckluftssystem som vi själva levererat och de som kunder fått från en annan leverantör. Med vår erfarenhet vet vi när det är dags för ett planerat servicestopp, säger Malin Annerhult.

Hos Höglandets Kompressorservice finns alltid en servicetekniker i jourberedskap, redo att rycka ut dygnets alla timmar.

– Vi känner att vi löser alla problem. Under de 29 åren jag arbetat med detta har vi aldrig misslyckats. Ibland kan det ta längre tid, men vi löser alla problem. Vi har den kunskapen i huset, säger hon.

Växer ständigt
Tryckluft är en växande marknad och har allt fler tillämpningsområden. Ett skäl är att tryckluft betraktas som en miljövänlig lösning. Det sker ingen förbränning, och det finns inget restprodukt som hamnar i naturen.

Läs mer: Det kan vi göra för dig

För att möta den växande marknaden byggde Höglandets Kompressorservice nyligen en ny och mer ändamålsanpassad lokal i Nässjö, inredd mer som ett hem.
– Vi har blivit mer personliga, både mot personalen och mot våra kunder. Vår nya lokal är en del av den förbättringen, säger Malin Annerhult.

Den snabba och personliga servicen har bidragit till företagets framgångar.
– Vi får alltid höra att ”Ni är snabba och duktiga och kommer alltid när vi ringer”, och det är det vi lever på, säger hon.

Presenteras av

  • Är ett familjeföretag som grundades 1979 i Nässjö.
  • Levererar tryckluftslösningar i trakterna kring Nässjö.
  • Har sju anställda, varav fyra servicetekniker. En servicetekniker är ständigt i jour.
  • Underhåller kompressorer och tryckluftslösningar från alla större tillverkare.

Läs mer på www.hkservice.se