En industrikansler blev fyraNu har närings- och innovationsministern Mikael Damberg presenterat de fyra medlemmarna i sitt ”advisory board” som ska hjälpa till att utforma en strategi för Sveriges nyindustrialisering.

Redan under valrörelsen förra sommaren lovade Stefan Lövfen att tillsätta en industrikansler som skulle leda arbetet med en nyindustrialisering av Sverige. Men istället för en industrikansler blev det en ”advisory board”  bestånden av fyra personer från näringslivet och akademin. De fyra ska stötta och rådgiva närings- och innovationsministern Mikael Damberg i arbetet med att ta fram en strategi för att nå målet: ”att Sverige ska erbjuda en av världens mest attraktiva miljöer för avancerad industriell verksamhet”.

De fyra medlemmarna i detta advisory board, som presenterades den 1 juli, är Olof Persson som tidigare varit vd för Volvo AB, Volvo CE och Bombardier, Lisa Lindström som är vd på digitalbyrån Doberman, Pia Sandvik som är ordförande i nätverket för svenska forskninginstitut, RISE och tidigare rektor på Luleå tekniska universitet och Karl Gustaf Ramström, vd för Prevas och tidigare SSAB och ABB.

– Vi är glada att dessa erfarna och kunniga personer axlar rollen att arbeta med regeringen för att stärka den svenska industrin. De bär tillsammans på kompetenser och erfarenheter inom avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och omfattande export till stora delar av världen, skriver Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Gruppens arbete ska starta efter sommaren och pågå i ungefär ett år. Enligt vad SvD erfar kommer arbetet inte att mynna ut i någon rapport utan istället anta formen av en rad möten där man ska komma fram till förslag och bistå näringsdepartementet i arbetet med strategin.

Regeringens satsning
på nyindustrialisering 

En del av regeringen Lövfens plan för att få fler i arbete är att stödja den svenska industrin genom att utveckla en strategi för nyindustrialisering.

Läs mer om strategin här.