Digitalisering av industrin är värd tusentals miljarder för Sverige

Siemens automatiserade fabrik i tyska Amberg är en internationell förebild för industri 4.0.

Svensk industri halkar efter den internationella konkurrensen, vilket får stora effekter för vårt välstånd. Nu hoppas Siemens att en stor satsning på digitaliserad industri ska kunna tillföra flera tusen miljarder till Sveriges ekonomi. 

Förra året släppte Siemens en rapport kring industrins roll för Sveriges välstånd. I rapporten slår man bland annat fast att industrin står för 77 procent av Sveriges exporter och 72 procent av näringslivets satsningar på forskning och utveckling. Industrin är därmed en livsviktig inkomstkälla och tillväxtmotor för Sverige, som dessutom skapar många av landets högkvalificerade arbetstillfällen. 

– För varje nytt industrijobb skapas fem andra jobb, i andra led av ekonomin. Det är det vi vill lyfta, att det inte behövs så väldigt mycket tillväxt i industrin för att den samhällsekonomiska effekten ska bli stor, säger Mats Friberg, vd för Siemens PLM som utvecklar mjukvara för digitalisering av industrin.

Läs Siemens rapport här.

Men samtidigt som rapporten visar på industrins betydelse, visar den också att svensk industri stagnerat under senare år. 2013 var Sveriges industriella produktion exempelvis tre procent lägre än år 2000. Mycket av nedgången beror på finanskrisen 2008, men den svenska industrin har inte heller återhämtat sig lika väl som exempelvis den tyska, belgiska, nederländska eller finska industrin.  

Den här stagnationen är så klart olycklig för industriföretagen men också för samhällsekonomin i stort. I rapporten räknar man nämligen ut att industrins bidrag till Sveriges ekonomi, fram till 2040, skulle vara 6 800 miljarder högre om man kan öka sin industriella produktion i samma takt som Tyskland, Belgien och Nederländerna. 

Digitalisering är nyckeln

Siemens rapport slår också fast att det finns en tydlig koppling mellan digitalisering av industrin och en ökning av den industriella produktionen. De länder som ligger i framkant när det kommer till att automatisera och digitalisera sin industri är också de som klarar sig bäst. 

– Ett av de länder som vi ser gör väldiga satsningar på detta område är Nederländerna. Där har man fått poltik och industri att dra åt samma håll, berättar Mats Friberg.

Enligt Mats Friberg har de här länderna lyckats genom att göra stora satsningar på en omställning av industrin, för att bättre utnyttja den digitala teknikens fördelar. Det kan handla om teknik för att framställa digitala prototyper och digitala tvillingar av produkter, som gör det möjligt att testa och optimera produkten helt digitalt. Andra exempel är robotisering av produktionen och användningen av ”Internet of Things” för att låta maskiner kommunicera med varandra och på så vis öka både effektiviteten och kvaliteten i produktionen.

Läs mer om Siemens lösningar för nyindustrialisering.

Sverige har i dag generellt en hög grad av automation inom industrin vilken har hjälpt vår industri att behålla sin produktivitet. Nu gäller det att ta nästa steg för ökad effektivitet, större flexibilitet, och kortare tid för lansering genom högre grad av digitalisering. 

Genom att följa de framgångsrika ländernas exempel tror Mats Friberg att Sverige har goda förutsättningar att öka sin konkurrenskraft och även flytta hem industriproduktion och industrijobb. För även om själva produktionen blir automatiserad kommer digitaliseringen innebära många nya högkvalificerade arbetstillfällen för att utveckla och driva den nya industrin. Kan vi också få kortare geografiska avstånd mellan forskning och utveckling och själva produktionen har vi stora vinster att göra. 

 – Antalet anställda i svensk-kontrollerade bolag ökar, dock inte i Sverige. Kan vi istället öka effektiviteten genom en digitalisering så kan vi istället göra Sverige till ett attraktivt land att producera i. Då skulle det bli fler arbetstillfällen vilket ger positiva effekter i flera led av ekonomin.

 Enligt Mats Friberg gör Siemens själva redan stora satsningar på att utveckla den här tekniken i samarbete med svensk industri. Samtidigt tror han dock att det krävs en ännu större satsning, både från politikerna och industrin för att öka takten på omställningen. Annars riskerar Sverige att halka efter.

– Vi ser spår av en vilja i Sverige och vi ser också väldigt mycket driv ifrån den industriella sidan.  Men någon måste ta det politiska ansvaret där man enas kring vad som är viktigt för landet. Det gäller allt från utbildningsfrågor till skattefrågor och infrastrukturfrågor.

Läs mer: Siemens roll i nyindustrialiseringen av Sverige.

Presenteras av:
sie_logo_layer_petrol_rgb

Siemens PLM Software är en världsledande leverantör av mjukvara för product lifecycle management och
manufacturing operations management.

Vi hjälper tusentals företag att realisera innovationer genom att optimera deras processer, från planering och utveckling till tillverkning, produktion och support.   

Läs mer om oss och våra lösningar här!

Mats Friberg, VD Siemens PLM Software.

Mats Friberg, VD Siemens PLM Software.

 

Läs rapporten: Industriell utveckling - nyckeln till Sveriges framtida välstånd.