Så revolutioneras industrin genom additiv tillverkningMed hjälp av additiv tillverkning producerar industrin idag metalldelar som tidigare varit omöjliga att tillverka och som används i satelliter och flygplan. När tekniken nu sprids innebär det att fler industrier står inför en revolution, både inom tillverkning och design.

Även om 3D-skrivare funnits i över tre decennier är det först nu som deras användning inom industrin, även kallat additiv tillverkning, fått ett riktigt genomslag. Tekniken har utvecklats snabbt och idag är det en etablerad tillverkningsprocess för exempelvis flyg- och rymdindustrin och protestillverkare.

  Det här har blivit en riktig industriell process. Nu har vi maskiner som tillverkar metalldelar som faktiskt används i produktionen för flera industrier, säger Daniel Pyzak som är expert på 3D-design och additiv tillverkning på Dassault Systèmes.

Att framställa metalldelar genom additiv tillverkning har enligt Daniel Pyzak flera stora fördelar. Den kanske tydligaste är att kostnaden blir lägre än med andra metoder när det gäller att tillverka enskilda delar eller små serier av delar. Men det som gör additiv tillverkning verkligt spännande är att man också kan utveckla helt nya typer av produkter, med nya typer av material.

– Inom flygplans- och satellittillverkning vill man använda särskilda lättviktslegeringar. Vissa delar går dock inte att tillverka i dessa legeringar om du använder traditionella metoder som gjutning eller smide men du kan göra det genom additiv tillverkning. Det här blir väldigt viktigt eftersom det kostar mellan 20 000 och 100 000 euros att skjuta upp ett kilo i rymden. Så kan du minska lite grann blir det snabbt stora pengar.

 

 »Det är inte en evolution utan en revolution eftersom det inte bara påverkar tillverkningsprocessen utan även designen och vilka material man kan använda«

 

Läs mer: Dassaults Systèmes inleder stort samarbete med Airbus kring additiv tillverkning.

Nya möjligheter

Enligt Daniel Pyzak är det just dess påverkan på designprocessen som gör additiv tillverkning så revolutionerande. Som ett exempel nämner han topologioptimering, en teknik som används inom industrin för att matematiskt räkna ut den optimala utformningen av en produkt. Metoden bygger på att man matar in data om en produkts begränsningar i en dator, som sedan räknar ut hur den ska utformas för att optimerar dess egenskaper och minska materialåtgången. 

Problemet med denna metod har varit att delarna ofta fått väldigt komplicerade former, vilket gjort dem alldeles för dyra att framställa med traditionella metoder. Genom additiv tillverkning blir det dock mycket enklare och billigare att producera dessa former. Daniel Pyzak tror därför att den här typen av datorstödd design kommer bli mycket vanligare.

För att verkligen kunna utnyttja fördelarna inom additiv tillverkning krävs därför också mjukvara som underlättar användningen. På Dassault Systèmes arbetar man därför med att skapa mjukvara som automatiskt kan topologioptimera komplexa produkter och samtidigt simulera hela tillverkningsprocessen. På så vis kan man undvika att produkterna skadas av värmen under tillverkningen och måste slängas, vilket är ett av de största problemen idag inom additiv tillverkning.

– Det här är väldigt komplexa uppgifter som nu kan göras automatiskt och med en hög transparens för dig som designer. Det viktiga här är alltså att det inte blir ett verktyg för materialspecialister. En vanlig designer kan utföra de här uppgifterna och testa om det kommer att fungera.

Hjälp att ta tillvara på möjligheterna

Med den här typen av verktyg och sjunkande kostnader för 3D-skrivare tror Daniel Pyzak att fler industrier nu kommer skapa nya innovationer genom additiv tillverkning. Men då krävs det också att företag är beredda att se den här nya tekniken för den revolution den faktiskt är.

– Det är inte en evolution utan en revolution eftersom det inte bara påverkar tillverkningsprocessen utan även designen och vilka material man kan använda. Problemet som jag ser det är att inte tillräckligt många tänker på hur vi kan designa om befintliga produkter. Det finns en del universitet som utbildar inom detta men det har bara precis börjat och jag tror att det är ett för stort steg för företag att ändra sitt tankesätt

Ett viktigt uppdrag för Dassault Systèmes är därför att hjälpa företag att både förstå och ta till vara på möjligheterna med additiv tillverkning. Vill du veta mer om hur additiv tillverkning kan tillämpas på ditt företag och få information om Dassault Systèmes, event, nyheter och blogginlägg på temat, fyll då i din mejladress här nedanför. 

 

Fyll i din uppgifter här om du vill få uppdateringar kring det allra senaste som händer inom additiv tillverkning.
 [contact-form-7 id="1172" title="Dassault blogg"]
Presenteras av
logo_3DS_dassault
FAKTA

Additiv tillverkning är ett alternativ till produktions- processer såsom fräsning, gjutning och precisions-smide. Metoden bygger på att ett material, metall eller plast, byggs upp lager för lager för att skapa en tredimensionell komponent. Flyg- och försvarsindustrin använder redan i hög grad additiv tillverkning för produktdesign och prototyper och den sprider sig gradvis till övriga branscher och företag med stor och medelstor produktion.

Dassault Systèmes förser användare med en integrerad uppsättning program för additiv tillverkning som ger hög flexibilitet i konstruktion, produktion och testning. Detta bidrar till att minska avfallet och kostnaderna vid tillverkning av komplexa delar, utan att offra hållbarhet eller prestanda. 


 Dassault Systèmes är ledande inom 3D-upplevelser och tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Deras världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls.

Dassault Systèmes ger mervärde till 210 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 140 länder.

Läs mer på:

www.3ds.com/sverige. 

peter-krantz

Peter Krantz är ansvarig för CATIA på Dassault Systèmes i Sverige.
Läs hans blogginlägg om additiv tillverkning här.