Ökad kunskap för nyttan med industri 4.0Svensk industri vill digitaliseras men är osäkra på hur. Det är slutsatsen av den enkät som Summ Systems gjort kring hur redo svensk industri är för den digitala fabriken.

För att få en bättre förståelse av industrins förutsättningar för att digitaliseras, genomförde Summ Systems under mars och april en enkät där man testade kunskapsläget. Svaren på enkäten målar en tydlig bild av att industrin vet om att den måste digitaliseras men ofta inte vet hur man ska göra det.

Exempelvis ansåg över 90 procent av de svarande att digitaliseringen är ett område där man måste investera för att hänga med i konkurrensen. 85 procent svarade också att man redan har en strategi för det här arbetet eller ska påbörja detta arbete under året. Samtidigt svarade dock 62 procent att de samtidigt var i behov av rådgivning kring kompetensutveckling eller tekniksatsningar för att faktiskt kunna förverkliga en sådan strategi. Hela 40 procent svarade också att man överhuvudtaget inte hunnit prioritera satsningen på kompetensutveckling för att kunna möta digitaliseringen.

– En av de viktigaste delarna i enkätarbetet var att se vart industrin står kring kompetensen och förutsättningarna för att jobba på det här sättet. Hur ska man klara det förändringsarbetet? Då är man jätteberoende av att det finns bra medarbetare som vill lära sig nya saker, säger Dick Nyström, vd för Summ Systems om resultatet.

Läs mer om Summ Systems lösningar för den digitala fabriken.

Enligt Dick Nyström är kompetensen kring digitalisering en stor utmaning för framförallt små och medelstora bolag. För industrins ”jättar” är det enklare att rekrytera in specialkompetens men för mindre bolag krävs det ofta att man har möjlighet att kunna kompetensutveckla medarbetarna. Inom detta område tror Dick Nyström att företag som Summ Systems spelar en viktig roll.

– Det kommer mycket inom metodik nu, alltså att hjälpa företagen att få en ”snitslad" bana för att få fram en riktig strategi att följa och ett bra kompetensutvecklingsprogram för medarbetarna, säger Dick Nyström.

Summ Systems växer. Nu söker vi nya konsulter och säljare. 

Tydliga exempel krävs

Ett annat problem, som Dick Nyström tycker att enkäten illustrerar, är att digitalisering av produktionen kan kännas som ett allt för stort och oöverskådligt projekt. Industriföretagen vet helt enkelt inte hur eller vart man ska börja. Något som flera svaranden efterfrågar är därför tydliga exempel på hur andra gjort för att komma igång med arbetet. Framförallt för de små och medelstora företagen ser Dick Nyström detta som en nödvändighet för att göra den digitala fabriken till verklighet.

– Jag tror att den stora ”drivern” för att svensk industri ska lyckas ligger i de små och medelstora bolagen. För deras del är det viktigt att man kan ta rygg på lite goda exempel och hitta referenser som liknar ens egen verksamhet. För det är inte så himla lätt att veta var man ska börja, säger han.

Enligt Dick Nyström är det också glädjande att se att de flesta inom industrin verkar ha insett att man behöver digitaliseras. Samtidigt tydliggör enkäten att många behöver hjälp för att komma dit. Som ett varnande exempel nämner han att en tredjedel av de som svarat  på enkäten anser sig ha en ”modern produktion” men faktiskt saknar rätt kompetens för att utnyttja den fullt ut.

– Även de som har investerat i den moderna tekniken har inte riktigt satt ett bra arbetssätt kring det.

Presenteras av

Summ Systems är Platinum partner till Siemens PLM Software och har ett fokus på manufacturingområdet men erbjuder hela Siemens PLM Software-svit av produkter, från en enkel men ändå skalbar CAD-lösning att starta med, upp till kompletta PLM-stöd av yttersta världsklass.

Summ Systems erbjuder dig erfaren och kunnig rådgivning om vad som är bäst lösning för dig.

Vi levererar de mjukvaror som erfordras för detta liksom att vi ansvarar för att implementation och utbildning samt efterföljande support finns tillgänglig och nära till hands för dig som kund.

Läs mer om oss här.

Dick Nyström vd för Summ Systems.

Dick Nyström vd för Summ Systems.