Så fungerar det smarta alternativet till plast och metall

Markus Leufkens (bilden) avslöjar hur det unika kompositmaterialet Tufcot kan vara bättre och mer kostnadseffektivt än plast eller metall. ”Oberoende tester backar upp våra fakta”, berättar han.

Med självsmörjande komposit slipper man många av de nackdelar som tidigare kan ha utgjort problem inom marin och tung industri. Vi tar en närmare titt på kompositmaterialet Tufcot. Hur fungerar det egentligen?

Om du använder bussningar och ledlager är det ett ständigt kompromissande mellan olika faktorer. Det kan handla om att välja mellan självsmörjande plastmaterial eller den mer tåliga metallen som tyvärr måste smörjas kontinuerligt. Bägge alternativen har fördelar gentemot varandra, men också flera nackdelar.

– Plast är inte lika formstabilt som vare sig metall eller kompositmaterial, och klarar heller inte lika hög belastning. Metall kräver istället att applikationen kontinuerligt måste ses över av en underhållningstekniker som går runt och smörjer, vilket är både kostsamt och tidskrävande. Vi ville erbjuda ett material som tar det bästa från dessa två världar samtidigt som nackdelarna elimineras, säger Markus Leufkens, affärsområdeschef Scandinavian Friction.


Ett kompositmaterial

Resultatet blev Tufcot – ett kompositmaterial uppbyggt av polyesterväv som binds samman med härdbara organiska hartser och innehåller fast smörjmedel. Det fungerar på så vis att smörjmedel blandas i hartserna, precis som i de plastmaterial som använts tidigare, men polyesterväven bildar samtidigt en armering och materialet blir därför väldigt tåligt jämfört med plast.

– En stor kund vi jobbar med är Malmtrafiken. Under vinterhalvåret ser deras malmvagnar ut som stora snöbollar när de kommer fram, så man måste högtrycksspola dem för att få bort is och snö. Det innebär att vatten och smuts pressas in i leder och axlar. Om de skulle använda smorda applikationer hade de hela tiden fått gå och trycka in nytt fett. Det är många smörjpunkter på varje vagn, så det hade inneburit mycket extraarbete. Men nu slipper de det, säger Markus Leufkens.

Värden för världen

Det breda användningsområdet gör också att de har flera kunder inom stålindustri, vattenkraft och marina företag. Materialet absorberar inte vatten i den utsträckning som plast gör, endast maximalt 0,1 procent. Det ihop med dess tålighet gör att många väljer Tufcot till exempelvis ledlager och bussningar i lucksystem.

– Kompositmaterial är ett brett begrepp. Men just det här receptet ger utrymme för mycket snäva toleranser, vilket gör att tillämpningarna blir många, säger Markus.

Men det är inte bara företagets effektivitet som gynnas. Även medarbetarna vinner fördelar.

– Det blir mindre tid som måste läggas på onödiga driftstopp och underhåll, och mer tid över till viktigare arbetsuppgifter. Dessutom finns det många applikationer som är svåra att smörja med risk för oljud som följd. Att slippa gnissel innebär såklart en arbetsmiljöförbättring.

För att nå ännu fler kunder arbetar Scandivian Friction hårt just nu på att certifiera Tufcot. Nyligen fick produkten Lloyd’s-godkännande. Nästa steg är Det Norske Veritas.

– Vi vill kunna visa våra kunder att det är ett högkvalitetsmaterial som uppfyller deras krav. Inte bara säga det, utan även visa att oberoende tester backar upp våra fakta.

Presenteras av

 

Tufcot istället för metall eller plaster
  • Självsmörjande med mycket låg friktionskoefficient.
  • Bred kemikalieresistens.
  • Mycket god dimensionsbeständighet, även i vatten och andra vätskor.
  • Mycket låg vikt.
  • God bärighet och lågt slitage.

Vill du veta mer om Tufcot? www.scandfriction.se