Mindre, bättre servomotor med helt ny teknik kan skapa snurr på marknaden

Simplex Motions minsta servomotor, SC10. Den har betydligt bättre prestanda än andra servomotorer med samma storlek på marknaden.

Marknaden för små elmotorer kan stå inför en revolution.
Det svenska företaget Simplex Motion har med ny teknik utvecklat servomotorer som är betydligt mer kraftfulla i förhållande till sin storlek än vad som finns på marknaden i dag – och detta till ett lägre pris.

Små elmotorer sitter i en uppsjö av teknisk utrustning och applikationer, inom alla industrisegment. Marknaden är så stor att den är näst intill oöverblickbar.
På denna marknad har det Göteborgsbaserade företaget Simplex Motion lanserat en integrerad servomotor byggd med helt ny och patenterad sensorteknik, som gör den mindre och billigare än traditionella servomotorer – men med bibehållen prestanda, både gällande uteffekt och vridmoment.
Ett rejält hopp framåt i teknisk utveckling, alltså.
Och den kommer i rätt tid.
– Behovet av elektriska motorer bara ökar. Trenderna pekar på att en elektrifiering pågår på många plan. Inte bara bilar blir elektriska, men många andra tekniska produkter, som till exempel tryckluftslösningar och andra områden där man behöver få en kontrollerad rörelse, säger Mikael Rittander, vd på Simplex Motion.

Allt integrerat i motorn
Det som gör Simplex Motion-motorn unik är sensortekniken som används för att driva och positionera motorn.
För att styra en servomotor används traditionellt en extern enkoder, som mäter varvtal och rotationsriktning via axeln. Sedan återkopplas informationen till styrsystemet för drift och positionering.
I Simplex Motions servomotor är styr- och reglertekniken integrerad i motorn. Sensorn sitter under motorn, på ett kretskort tillsammans med övrig elektronik för att driva och positionera. Tekniken är enklare, har färre komponenter och saknar dessutom rörliga delar.
En annan skillnad är att man använder ytterrotordesign i stället för den mer vanliga innerrotordesign. Det ger ett högt vridmoment i förhållande till storlek och vikt.
– Servomotorer överlag är ganska dyra. Men med vår teknik kan vi konkurrera med lågkostnadslösningar som har sämre prestanda och större energiförbrukning. Vi kan erbjuda en mer kostnadseffektiva lösning, säger Mikael Rittander.
En väldigt vanlig typ av elmotor är en så kallad stegmotor. Den är billig att tillverka, men har inte samma prestanda som den dyrare servomotorn.
Simplex Motions nya motor placeras sig mitt emellan dessa två typer.
– Vi har prestandan som en servomotor men till priset av en stegmotor, säger Mikael Rittander.

Oöverskådliga möjligheter
Eftersom användningsområdet är så brett, menar Mikael Rittander att det är köparna som är bäst lämpade att se var Simplex Motion-motorn passar. Men inom några segment ses en enorm säljpotential.
Ett av dem är ställdon, där små motorer omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi för att styra utrustning som kräver upprepade men precisa rörelser.
Ett annat segment är industrirobotar, i synnerhet kollaborativa robotar som står intill varandra utan skyddsnät. Slår de emot något ska de omedelbart styras bort.
Mikael Rittander vill lyfta fram ett exempel som visar vilken förbättring Simplex Motion-motorn innebär. Det gäller ett företag inom medicinsk teknik. Företaget utvecklar en kalibreringsenhet för datortomografi.
När man bytte från stegmotorer till Simplex Motion-motorer gick energiförbrukningen i enheten ned hela 87 procent. Dessutom följde andra, positiva effekter. Nya funktioner som realtidmätning och kvalitetsuppföljning kunde implementeras, i enlighet med Industri 4.0. Värmeutvecklingen blev mindre och man kunde byta till ett mindre spänningsmatningsaggregat.
– En nackdel med stegmotorer är att de drar ström även när de inte används. Genom att byta motor fick man nu en bättre produkt till ett lägre pris, säger Mikael Rittander och fortsätter:
– Det är det som vi vill kommunicera ut när vi lanserar vår produktserie.
Den första motorn som företaget utvecklade fanns till försäljning 2014. Två år senare, 2016, vann man titeln ”Årets Innovation” i Inission/Prevas årliga tävling. 

Allt fler modeller
Allt eftersom uppmärksamheten kring den nya produkten steg och försäljningen ökade, kom också en efterfrågan på andra storlekar av motorn. Speciellt efterfrågades mindre motorer.
I dag har Simplex Motion en produktportfölj med sex modeller. Den senaste modellen, SC-serien, är den minsta och lanserades i november 2018. Motsvarande finns inte att hitta på marknaden idag.
Simplex Motions motorer finns att beskådas på teknikmässan i Hannover, 1-5 april 2019.

Presenteras av

Simplex Motions unika tekniska lösning inom sensorteknologi började utvecklas 2010 av ingenjören Johan Linder.
Det utvecklades till en ny typ av servomotor, som patenterades 2012.
2013 fick han sina första kunder, och några månader senare skapades Simplex Motion.
I dag finns Simplex Motions motorer i olika applikationer på flera marknader i främst Europa.
Simplex Motion är beläget i Göteborg.

Läs mer på:
www.simplexmotion.com