Predire Testcenter kvalitetssäkrar er produktKommer er produkt, material eller komponent utsättas för utmanande påfrestningar som häftiga vibrationer, varierande klimat eller olika temperaturförhållanden? Då kan ni kontakta Predire Testcenter för att säkra att produkten uppfyller ställda krav.

Att testa sin produkt innan den når marknaden är avgörande för både er affärsverksamhet och för slutkonsumenten. Att inte göra grundliga tester på komponenter och material i exempelvis fordon kan ha livsavgörande konsekvenser och vi har de senaste åren sett väldigt kostsamma exempel på olagliga utsläppsnivåer och felande airbags.
Idag importeras produkter från hela världen, men hur är dessa produkter testade och verifierade? Innehåller produkten allergiframkallande eller cancerogena ämnen? Är de brandfarliga? Färgar de av sig? Att producera med kvalitet är att vara miljövänlig.
Predire Testcenter är ett oberoende ackrediterat testcenter och vår drivkraft är att du som tillverkare/producent ska känna dig trygg inför framtiden. Med vår hjälp blir din produkt verifierad och vi skräddarsyr gärna en lösning som täcker just ert specifika testbehov.

Stort tekniskt testutbud
Att låta sin produkt testas är en kostnadsbesparing. Om något visar sig på våra tester har ni möjlighet att åtgärda problemet innan produkten är ute på marknaden, och slipper på så vis återkalla felande produkter eller reklamationer. 

Med vår tekniska utrustning kan vi testa inom följande sex huvudområden:

Vi utför verklighetstrogna prover på kompletta fordon för att få en helhetsbild.

Säkerställ system och komponenter i produktionsutvecklingsfasen för att få en samordnad bild av funktionalitet, säkerhet och kvalitet.

Testa och säkerställ att er produkt inte avger för höga halter av farliga och allergiframkallande ämnen.

Tester utförs på plats för att säkerställa och förbättra produktionsmiljön.

Vi gör materiallaborationer, vattenanalyser, oljeverifieringar, ytverifieringar, limmanalyser och kemiska analyser.

  • Bränsle/vätske systemsprovning

Bensin, Diesel, HVO, etanol och övriga bränslen/väskor system eller komponenter testas på olika sätt. Kombinationer av klimat och funktion samt tryck puls med vibration. Olika åldringsprovningar med efterföljande diverse utvärderingstester.

Unik testanläggning för klimatpåverkan
För att kunna möta efterfrågan på fordonsprovningar i de allra tuffaste klimaten gjorde vi 2017 en mångmiljoninvestering på anläggningen i Göteborg, då vi installerade en helt unik solsimulering. Vår solsimulering är för komplett personbil som kan simulera de varmaste, tuffaste klimaten och som används när exempelvis Volvo Cars vill testa hur extrema klimat påverkar bilarnas material.

I våra testcenter arbetar ansvarstagande personal och vi är flexibla, kostnadseffektiva och innovativa. Vi är ett testinstitut med mycket erfarenhet som kan ta snabba beslut om vi behöver göra en investering för att möta just ert behov. Vårt mål är att testa för att utveckla och säkra framtiden, välkommen att kontakta oss för se hur vi kan hjälpa er!

Presenteras av

Predire Testcenter AB grundandes 1995. Vi är ett oberoende testinstitut som genomför en stor variation tester, simuleringar, analyser och provningar. Testcentren riktar sig mot affärssegment som fordon, medicinsk industri, elektronik, flyg, energi.

Idag finns totalt fem testcenter i tre länder:
  * Sverige – Sölvesborg (huvudkontor), Olofström och Göteborg
  * Tyskland – Grevenbroich
  * Kina – Shanghai

Besök oss på:
www.predire-testcenter.com