Efter 75 framgångsrika år – nu tar Håkansson Sågblad nya tagEfter 75 års verksamhet är Håkansson Sågblad i Åmål världsledande inom bandsågblad.
Nu tar man nya tag och satsar ännu mer på forskning och utveckling för att ta marknadsandelar – världen över.
– Vi är inne i en väldigt spännande period nu. Vi ska satsa för att kunna möta de nya trender och krav som kommer, säger Anders Uttersäv, vd på företaget.

Bandsågblad kan verka vara en smal nischprodukt och i någon mån är det sant. Men branschkännare vet vilken stor skillnad rätt sågblad i en bandsåg kan göra för att få bättre ekonomi i en produktionsanläggning.

Med ett optimalt bandsågblad för det material som ska kapas kommer man att kunna kapa större volymer snabbare och med högre kvalitet.

– För en produktionsanläggning som kapar stora volymer är det direkt avgörande att man har rätt sågblad, säger Anders Uttersäv, vd på Håkansson Sågblad.

Förutom att kapningen går betydligt snabbare och blir bättre, kommer själva bandsågbladet att räcka längre. Och ju färre gånger man måste byta sågblad, desto färre gånger måste man stanna produktionen –något som sparar kostnader.

En titt på företagets hemsida visar en uppsjö av olika sågblad, lämpade för olika material.

– Vi anpassar sågbladen till både materialet och formen. Metall, trä, plast, is eller livsmedel kräver olika sågblad. Dessutom spelar formen roll. Ska det kapas runda rör eller fyrkantiga balkar? Och vilken metall handlar det om? Rostfritt kolstål, gjutjärn, legeringar, allt detta påverkar valet av sågblad, förklarar Anders Uttersäv. Vi är f.ö. den enda tillverkaren i Skandinavien av bandsågblad i bimetall.

Eget patent
Håkansson Sågblad AB tog sin moderna form 1944, men företagets rötter kan spåras tillbaka till 1890, då Lars Håkansson, härdmästare vid ett av de då ledande järnverken tog patent på en ny härdningsmetod. 

Efter pensioneringen var det hans son Gustaf, som tillsammans med sin bror Bror bröt sig ur och startade Håkansson Sågblad, som specialiserade sig på härdade bandsågblad med flexibel rygg.

Resten är historia.

Sakta men säkert har företaget byggt upp sin produktion, breddat sitt utbud och skaffat sig ett grundmurat rykte som en leverantör av högkvalitativa bandsågblad.

I dag exporterar man till ett 50-tal länder i alla världsdelar. I många länder finns generalagenter som varit med länge och deras kunskap är också viktig för att vinna förtroende hos kunderna. Företagets äldsta kund finns i Australien och har varit med i 62 år. 

Det kan ibland råda en hög tröskel innan man vet vilket sågblad en kund behöver.

– Man behöver ha en intensiv dialog med kunden för att veta vilket av våra sågblad de ska använda. Vi måste förstå kundens behov. Det krävs väldigt mycket anpassningar innan man kommer igång, men därefter kan man leverera samma produkt, och utöver direkta lösningar för kunden så kompletterar vi detta med en hög servicegrad. Här spelar våra återförsäljare en viktig roll, säger Anders Uttersäv.

Fortfarande ett hantverk
Även om en stor del av produktionen är modern och automatiserad, är tillverkningen ändå väldigt hantverksmässig. Personalen måste göra helt rätt varje gång för att bibehålla en jämn kvalitet.

– Tillverkningsprocessen är väldigt komplicerad. Man härdar metallerna och anpassar tänderna efter applikation och kundönskemål. Tricken är att få det flödes- och processmässigt bra hela vägen. Det finns otroligt mycket hantverk här, men genom åren har vi på Håkansson Sågblad lärt oss att hålla en bra styrning på hela processen, säger Anders Uttersäv.

Precis som inom andra industrier sker en produktutveckling – och det finns även trender i branschen. Olika fysiska parametrar på sågbladet, som materialval, skärvinkel, den fysiska formen på sågtänderna och skärhastighet påverkar kapningsförmågan. Små förändringar kan göra stor skillnad för ett visst material.

Satsar framåt
För att fortsätta att ligga i topp som en världsledande leverantör av bandsågblad satsar nu Håkansson Sågblad ännu mer på forskning och utveckling.

Med hjälp av kunskaper inom koncernen genom moderbolaget Munkfors Industri AB, samarbete med universitet och högskolor, men även joint ventures med andra intressenter, spänner man nu musklerna för att fortsätta att ligga i framkant.

– Vi ska bli bättre på att förutse trenderna inom metallurgi, metallbranschen, vad kunderna vill ha och är beredda att satsa på. Det ska vi lägga fokus på. Det är viktigt för oss att hitta och utveckla vidare vad vi är bra och kan bli bäst på, säger han.

I företaget finns en stor mängd kunskap och erfarenhet som skapat den framgång man haft genom åren. De nya satsningar som görs ska borga för att Håkansson Sågblad fortsätter att vara en aktör att räkna med på den internationella marknaden.

– Vi har en lång resa bakom oss, men det är en resa som kommer att fortsätta i många år till. Vi kommer att få det här företaget att växa ordentligt framöver. Det här ska bli väldigt spännande, avslutar Anders Uttersäv.

Presenteras av

Håkansson Sågblad är ett internationellt företag med produktion av bandsågblad i Åmål.  Vi exporterar dagligen till ett stort antal länder på samtliga kontinenter.
Omsättning 2018: 94 miljoner
Antal anställda: 40

Läs mer på: www.hakansaw.se