Wallenbergs miljardsatsning ska digitalisera industrinWallenbergstiftelsen startar ett nytt forskningsprogram och satsar 1,8 miljarder kronor över 10 år för att hjälpa svensk industri att ligga i framkant av digitaliseringen

Med målet att få svensk industri att hänga med i den internationella utvecklingen kring autonoma system och mjukvaruutveckling startar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nu ett nytt forskningsprogram. 

Programmet, som fått namnet Wallenberg Autonomous Systems Program, (WASP)  ska utföras tillsammans med flera svenska universitet och industrin. Under 10 år kommer man satsa 1,8 miljarder där stiftelsen står för 1,3 miljarder och resterande 500 miljoner kommer från universitet och företag.

– Men det är viktigt att understryka att programmet inte ska driva industrins produktutveckling, utan att det ska fokusera på grundforskning, men att det ska finnas en tydlig kunskapsöverföring till industrins forskning och vidareförädling. Målet är att Sverige ska ha en internationellt ledande position inom programmets vetenskapliga områden och på så sätt i förlängningen kunna bidra till Sveriges konkurrenskraft som teknik- och industrination, skriver stiftelsens ordförande Peter Wallenberg Jr i ett pressmedelande.

Forskningsprogrammet innebär en stor satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling och kommer vara placerat på Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet. 

Ett annat mål med forskningsprogrammet är att skapa en plattform för utbyte mellan akademin och ledande svenska industriföretag för att kunna dela kompetens. Som ett exempel kommer man etablera en forskarskola som ska drivas tillsammans med industrin och där hälften av de 100 doktoranderna kommer vara industridoktorander anställda av industrin.

– Det är oerhört viktigt att Sverige, både som forsknings- och industrination, kan bygga upp en internationellt ledande position inom utvecklingen av autonoma system och mjukvaruutveckling. Området innebär ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, säger Peter Wallenberg Jr.