Krönika: Samarbete i Innovationsrådet för industrins utveckling

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall.

Det ska bli mycket spännande att följa vad som händer i statsminister Stefan Löfvens innovationsråd. Särskilt intressant blir det att få dela deras genomlysning av förutsättningarna för svensk basindustri, skriver Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall.

För oss industriarbetare är det gott att få ännu en bekräftelse på att Sverige har en regering som tar industrins utveckling på allvar. Starkare industriföretag ger fler, tryggare och bättre industrijobb. Industrin lägger grunden för välfärd i form av exempelvis skola, vård och omsorg.

I innovationsrådet ska statsministern och ytterligare fyra ministrar, tillsammans med några profiler inom näringsliv och forskning, diskutera hur Sverige kan bli bättre på att utveckla och ta vara på innovationer. Detta går hand i hand med den långsiktiga strategi ”10 steg för ny industrialisering av Sverige” som IF Metall presenterade i maj förra året.

 

»När ungdomar frågar mig var framtidens jobb finns, säger jag ”Du ska satsa på industrin”. Med innovativa och starka industriföretag kan vi bygga hela Sverige starkt igen«

 Läs mer om IF Metalls syn på ny industrialisering.

I vår strategi konstaterar vi bland annat att Sverige länge hade en tätplats både när det gällde företagens satsningar och statens forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Den tätplatsen har vi inte längre. Flera stora företag har dragit ner eller koncentrerat sin forskning och utveckling till andra länder.

Framtidens jobb ligger i att vi bejakar den tekniska utvecklingen. Svensk basindustri behöver ligga långt framme i den omställning som för med sig ökad datorisering, digitalisering och automation. För att klara sig i den globala konkurrensen blir det nödvändigt att företagen fortsätter att utveckla och exportera produkter i världsklass. Vi behöver exempelvis se ännu mer av nya material från gruv- och stålindustrin, ännu mer av nytänkande inom skogs- och pappersindustrierna. Jag ser gärna miljötänkande som en bidragande drivkraft.

Jag tror att innovationsrådet kan bidra med idéer om hur gapet mellan grundforskning och tillämpad forskning kan bli mindre. Goda kontakter och flöden mellan dem som grundforskar och dem som kommersialiserar forskningsresultaten av tekniska landvinningar är guld värda. Då blir svenska företag ännu snabbare på att få ut nya produkter på marknaderna. Det blir avgörande eftersom först ut oftast vinner.

 

»Vi vill att svenska företag tar vara på ny teknik, utvecklar nya produkter och vinner nya marknader. Därför gäller det att värna forskningen i Sverige. Här vill vi se fler gemensamma satsningar mellan företag och staten.«

 

För att ge understöd till de här processerna i företagen behöver Sverige utveckla ett utbildningssystem i världsklass. Vi behöver hitta bättre vägar att använda det riskkapital som finns. Vi behöver också bygga ut infrastrukturen i landet.

Jag ser innovationsrådet som ett konkret exempel på hur regeringen medvetet tar vara på fördelarna av att Sverige är ett litet land. Här är avstånden mellan människor korta. Vi har en grundmurad tradition av att hitta lösningar tillsammans och i samförstånd. Det ger oss en unik konkurrensfördel.

IF Metall är med på resan. Med oss följer kompetensen, viljan och lojaliteten hos industriarbetare som tillhör de allra främsta i hela världen. Jag vet att de ställer upp i arbetet för ny industrialisering av Sverige. Där finns framtidens jobb.

»Lösningen måste vara bestående och det blir den om vi lyckas väga samman kraven på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.«

 Läs mer om IF Metalls syn på ny industrialisering.

Presenteras av:

IF Metall organiserar den svenska industrin
Vi organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin bland annat inom plast, läkemedel, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Våra medlemmar arbetar på storföretag i Sverige, som Volvo, Ericsson och ABB. Vi har dessutom medlemmar inom bland annat gruvor, glasbruk och bilverkstäder.

IF Metall har cirka 320 000 medlemmar
Av dessa är cirka 265 000 yrkesverksamma. 21 procent av medlemmarna är kvinnor. Därmed är IF Metall det tredje största kvinnoförbundet inom LO. 15 procent är under 30 år.

Läs mer om oss och vår syn på ny industrialisering här!