Ove Leichsenring: Nu behövs ett Automationslyft !

Ove Leichsenring, fristående automationskonsult.

I januari presenterade regeringen sin strategi för en smart industri i Sverige. Det är mycket positivt att vi nu får ett ökat fokus på industrin och produktion i Sverige.  Nyindustrialiseringsstrategin är välformulerad och innehåller i allt väsentligt de viktigaste aktiviteterna för att stärka industrins konkurrenskraft. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och implementera strategin vilket kommer att kräva rejäla insatser från alla inblandade parter, från och med nu måste den gamla tesen - Mindre prat och mer verkstad gälla!

Ett av strategins fokusområden handlar om digitalisering, automation och robotisering, ett område där det händer mycket idag. Föregångsländer som Tyskland gör redan stora satsningar på att digitalisera och automatisera industriproduktionen under benämningen Industri 4.0. Problemet är att det huvudsakligen är de större tillverkningsföretagen som driver på teknologiskiftet eftersom de har resurser och kompetens att tillgå. De medelstora och små tillverkningsföretagen (SME) både här hemma och även i Tyskland hänger tyvärr inte med i den digitala utvecklingen.

»Det är inte lätt för ett mindre företag att veta hur man skall gå vidare i den digitala snårskogen och vilka fördelar man kan få av digitalisering och automation, kunskapsgapet är stort«

Svensk tillverkningsindustri består till över 90 % av mindre och medelstora företag, där många har begränsad erfarenhet av automation och digitalisering. Det är inte lätt för ett mindre företag att veta hur man skall gå vidare i den digitala snårskogen och vilka fördelar man kan få av digitalisering och automation, kunskapsgapet är stort. Ett land som har lyckats bra i detta avseende är Danmark där man länge arbetat med nationella program för att stärka den mindre och medelstora industrins konkurrenskraft. Genom riktade insatser har man bland annat uppnått en högre automationsgrad i industrin jämfört med Sverige, räknat i antal industrirobotar.

Vi behöver ett liknande ”Automationslyfts-program" i Sverige som förmedlar state-of-the-art-kunskap om teknik och automationslösningar till mindre och medelstora företag där experter från näringslivet, akademi och institut samverkar. Uppgiften är att praktiskt hjälpa företagen, både med ett kompetenslyft och med handfast vägledning i hur man lönsamt implementerar ny digital teknik och automation för ökad konkurrenskraft.

»Det handlar både om kompetensförsörjning i ett bredare begrepp men också om att få fart på kompetensutvecklingen för de anställda på företagen«

För att lyckas med automationsutmaningarna krävs också rätt kompetens. Idag har industrin svårt att rekrytera tex automationstekniker på olika nivåer och ett kunskapslyft är absolut nödvändigt. Anders Ferbe på IF Metall menar att det handlar både om kompetensförsörjning i ett bredare begrepp men också om att få fart på kompetensutvecklingen för de anställda på företagen. För att höja kunskapsnivån inom industrin tror Anders Ferbe därför att det krävs nya yrkesutbildningar och att dessa lyfts fram som en attraktiv karriärväg för unga. Ett bra exempel på detta är Johan Bengtssons arbete på TeknikCollege i Göteborg. Han jobbar varje dag med att inspirera och engagera ungdomar till att intressera sig för teknik och teknisk utbildning. Johans teknikprojekt ”Möjligheternas Värld” som vänder sig till ungdomar, lärare samt yrkes- och studievägledare är mycket framgångsrikt. För detta arbete belönades Johan med ITF:s stora Automationspris 2016. Låt oss se till att konceptet sprids över hela landet !

Hur skall man då som företagare börja sin sin resa mot den smarta fabriken?

Ett bra steg är att börja med att utse någon person som får i uppdrag att identifiera potentiella möjligheter att öka effektiviteten i produktionsflödet. Ta därefter hjälp av systemintegratörer och automationsexperter för att göra en teknisk och ekonomisk analys av vilka processer och applikationer som är lämpliga för automation, börja med enkla projekt – lågt hängande frukter! Dessutom rekommenderar jag ett besök på mässan Elmia Automation i Jönköping den 10-12 Maj, besöket kommer med all säkerhet att ge bra idéer och inspiration för alla som funderar på att öka automationsnivån i sin produktion.

Krönikör: 
Ove Leichsenring

Fristående Automationskonsult

Marknadschef  OpiFlex Automation AB

Styrelsemedlem :

SAG (Svenska Automationsgruppen ),

SWIRA ( Swedish Industrial Robot Association )

Medlem i Tankesmedjan ”Automathink”

Associerad partner till Robotdalen i Västerås