Stor outnyttjad potential inom industriell 3D-printingTeknologin bakom industriell 3D-printing har genomgått en stor utveckling och har potential till en enorm inverkan på framtidens produktion. Möjligheterna till anpassad design och snabbare produktutveckling till lägre kostnader nyttjas redan i stor utsträckning inom bland annat medicinteknik och flygindustrin – men fördelarna och användningsområdena sträcker sig längre än så. 

När industriell 3D-printing äntrade den tillverkande marknaden var många företag tveksamma till att hoppa på tåget innan man visste vad teknologin gick för. Idag har processen mognat och används inom en mängd tillverkande industrier inom både plast och metall i produktion med tydliga fördelar – inte minst ekonomiskt.

– Du kan tillverka lättare delar med väldigt hög precision. Det gör att man kan spara in hundratals kilo i material när man bygger exempelvis flygplan vilket såklart har enorma ekonomiska effekter. Inom medicinteknik är det anpassningsmöjligheterna som innebär de största fördelarna. Istället för att göra en form av varje tand när kronor ska tillverkas kan man scanna en avgjutning och sedan printa varje enskild tand, säger Christer Bengtsson, Regional Manager Nordics & Balticum på EOS, ett globalt ledande bolag inom industriell 3D-printing.

Funktionalitet utan motstycke
Designfriheten inom 3D-printing är ett av de tydligaste exemplen när man jämför tekniken med traditionell tillverkning som formgjutning. Med lasertekniken som används inom 3D-printing kan man i metall och plast åstadkomma en funktionalitet som inte går att skapa genom konventionella metoder.

– Inom traditionell tillverkning kan du fräsa ur ett block metall men du är fortfarande väldigt begränsad i vad du kan göra. Där kan man med friformsframställning i 3D-printing skapa vilka typer av former och kanaler man vill. Du kan också skapa rörliga bitar i ett stycke där du tidigare varit tvungen att bygga ihop produkten i delar. På det sättet kan du eliminera montering, svetsning och flera steg som du nu slipper att inspektera.

3D-printing revolutionerade Siemens produktion
Det svenska bolaget Siemens Industrial Turbomachinery AB bygger industriella gasturbiner på upp till 290 ton med en effekt på upp till 57 megawatt. För deras konstruktion har 3D-printing varit revolutionerande.

– Vi använder EOS teknologi för snabbare prototypskapande, tillverkning och till och med reparation av industriella gasturbinbrännare. Vi kan nu reducera tiden det tar att reparera brännarhuvuden med över 90 procent jämfört med tiden det tar med konventionella metoder, berättar Andreas Graichen, Head of AM Center of Competence på Siemens Finspång.

Större kunskap behövs
Medan industriell 3D-printing är starkt etablerad inom vissa områden är det fortfarande en mängd branscher som kan dra stor fördel av tekniken, men som ännu inte börjat använda den, förklarar Christer Bengtsson.

– Anledningen till att många fortfarande inte fått upp ögonen för industriell 3D-printing i Sverige tror jag till stor del är brist på kunskap. Om fler får en bättre förståelse för de fördelar metoderna kan ha, inte minst gällande innovation, så kan vi i Sverige börja konkurrera med andra länder på allvar i framtidens produktion. 3D-printing är inte framtiden, den är här och nu.

Läs mer om EOS och industriell 3D-printing här

Presenteras av

EOS är den världsledande leverantören av teknik inom industriell 3D-printing av metaller och polymerer. Sedan 1989 har EOS varit en pionjär och innovatör för helhetslösningar inom additiv tillverkning. Produktportföljen av system, material och processparametrar ger kunderna en avgörande konkurrensfördel i form av produktkvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i tillverkningsprocessen. Dessutom drar kunderna nytta av bred teknisk kompetens inom global service, applikationsteknik 

Läs mer på https://www.eos.info