Svenskt bolag tar täten inom nästa generations 3D-printingNär 3D-printing av metall nu närmar sig serieproduktion förväntas marknaden explodera. Det är goda nyheter för Östersundsföretaget AIM Sweden som etablerat sig som  världsledande inom den så kallad EBM-teknologin för 3D-printing.

– När vi nu går från prototyptillverkning till serietillverkning så är EBM-tekniken överlägsen, säger vd Göran Elovsson.

Additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, är just nu en av världens snabbast växande industrier. Enligt analysföretaget Markets&Markets förväntas den totala globala marknaden för additiv tillverkning växa med knappt 30 procent per år fram till år 2022 – då den kommer vara värd över 30 miljarder dollar.

Det marknadssegment som växer allra starkast är 3D-printing av metall, där teknologiutvecklingen nu gjort att industrin kan gå från prototyp-tillverkning till serieproduktion. Detta faktum är extremt goda nyheter för det svenska företaget AIM Sweden som är världsledande inom additiv tillverkning med så kallad EBM (electron beam melting).

– Om du tittar på metallsidan idag så är det en otrolig explosion på marknaden. Det finns ett antal plasttillverkare men bara ett fåtal metalltillverkare och vi är i princip den enda EBM-tillverkaren i norra Europa av någon konsekvens. När vi nu går från prototyptillverkning till serietillverkning så är EBM-tekniken överlägsen laser, både vad gäller produktivitet och kostnad, så vi tror att den kommer ta en större och större andel av marknaden, säger AIM Swedens vd Göran Elovsson.

Fördelen med EBM-teknologin är enligt Göran Elovsson att man, till skillnad från den mer etablerade lasertekniken, inte behöver efterbehandla de printade produkterna för att ta bort spänningar. EBM-teknologin tillåter även tillverkaren att producera många fler delar i samma kammare, där man kan stapla olika produkter på varandra.

– Kör du med laser så kan du bara köra ett lager medan vi exempelvis kan köra fem lager. Så om du gör serieproduktion kan vi tillverka många fler produkter under samma tidsperiod, säger Göran Elovsson.

 

»När vi nu lanserar ett etablerat industrimaterial som rostfritt stål, med en produktivitet som gör det konkurrenskraftigt, då finns det jättestora applikationer«

Läs mer om tekniken bakom AIM Sweden.

AIM Sweden grundades 2015 för att kommersialisera den forskning inom EBM-teknologi som Mittuniversitet bedrivit i över 15 år. Tack vare den forskningen har AIM Sweden på kort tid blivit världsledande inom 3D-printing med titan. Under slutet av 2017 planerar AIM Sweden dessutom att bli först i världen med att lansera EBM-printing med rostfritt stål, vilket enligt Göran Elovsson öppnar upp helt nya dörrar.

– Med laser kan man printa rostfritt stål idag men man har inte samma produktivitet som vi har. Det är det som är den stora skillnaden. Så när vi nu lanserar ett etablerat industrimaterial som rostfritt stål, med en produktivitet som gör det konkurrenskraftigt, då finns det jättestora applikationer. Vi har redan en lunta med företag som vill att vi ska kontakta dem direkt när vi har fått igång det här.

En av fördelarna med tekniken är att den kan tillverka nya och komplexa former som tidigare varit omöjliga. Dessutom blir det mer kostnadseffektivt att tillverka mindre serier genom additiv tillverkning, samtidigt som nästan inget material går till spillo. Både vid tillverkning av mer komplexa metallföremål och för tillverkning av små serier, exempelvis reservdelar, tror Göran Elovsson därför att additiv tillverkning kommer bli standard framöver.

Framtiden ser således också ljus ut för AIM Sweden som nu tar ledningen inom nästa generation av additiv tillverkning och bolaget tittar redan på att expandera ut i världen.

– Det är inte rimligt att tro att vi kommer ha 5 000 printrar i Östersund och att vi sedan ska skeppa produkter runt jorden, utan vi kommer ha printrar utplacerade globalt. I dagsläget håller vi på och etablerar oss i Tyskland och Latinamerika där vi på sikt ska vi ha printrar utplacerade.

Video: AIM på två minuter  

Presenteras av

Aim Sweden AB är den kommersiella armen för AIR Sweden AB, en forskargrupp inom additiv tillverkning, baserad på Mittuniversitet i Östersund. AIM Sweden AB tillverkar medicinska och industriella komponenter i metall och plast med hjälp av additiv tillverkning, även känt som 3D-printing. Vi erbjuder våra kunder oöverträffad flexibilitet i både design och tillverkning av komponenter i polymerer och metaller med hjälp av additiva tillverkningstekniker som Electron Beam Melting (EBM) och selektiv lasersintrasering (SLS) för industri, biomedicin och medicinteknik. 

Läs mer på www.aimsweden.com


 

Göran Elovsson, vd för AIM Sweden.