Samverkan i fokus på kunskapsdag om automatiseringFör andra året i rad anordnades i juni Entreprenörsveckan i Båstad. Som en del av arrangemanget stod Automation Region värd för en kunskapsdag på temat ”Industri 4.0” där möjligheterna att stärka svensk konkurrenskraft genom digitalisering diskuterades.  

 Dagen tog avstamp i Tysklands initiativ ”Industrie 4.0”, en stor satsningar som görs för att snabba på det pågående teknikskiftet och föra in mer automatisering och digitalisering i industrin. De stora frågorna för dagen var: Vad ska Sverige göra för att inte hamna på efterkälken och hur påverkas vi människor av den allt mer utbredda automatisering?

– Slaget om marknaden har precis börjat. Teknikutbudet är i stort sett det samma för alla aktörer så det som avgör vem som kommer ut som vinnare är förmågan att använda den nya tekniken. Inom svensk industri är vi duktiga på mycket och det finns en stor, outnyttjad kraft i att utbyta erfarenheter och lära av varandra, sa Örjan Larsson, på Blue Institute som var dagens första talare. 

Akademins roll

På plats fanns även Johan Stahre, professor i produktionssystem på Chalmers tekniska högskola, som lyfte fram hur akademin arbetar med den här utvecklingen. Som ett exempel nämnde han  ”Framtidsoperatören” ett samarbetsprojekt mellan Chalmers och bland andra SKF. Projektet syftar till att ge operatörer större tillgång till relevant produktions­information i realtid, något som både ökar produktiviteten men som också innebär en omfördelning av ansvar och befogenheter inom företagen. Dessutom innebär den nya tekniken en intressant diskussion om vem som bär ansvaret när automatiserad teknik gör fel, berättade han. 

Johan Stahre lyfte också fram det motstånd som finns mot automatisering utifrån en uppmärksammad undersökning från Oxford University som förutspådde att hälften av alla yrken kommer vara automatiserade inom 20 år. Enligt Johan Stahre handlar det dock inte om att hela yrken försvinner utan snarare om att vissa arbetsuppgifter blir automatiserade.

– Vi automatiserar de arbetsuppgifter som en maskin kan utföra på ett snabbare, bättre och säkrare sätt än en människa. Det kan till exempel frigöra viktiga resurser inom vården och stärka säkerheten och kvalitén inom industrin, berättade han.

»Om vi i Sverige ska komma långt så måste vi fortsätta utveckla vårt positiva företagsklimat och våra starka forskningsmiljöer. Vi kan inte harva på var och en för sig, vi måste arbeta tillsammans inom större program och satsningar«

Margaretha Groth, enhetschef på Vinnova.

Samverkan inom industrin


Ett stort tema under dagen var annars vikten av samverkan inom industrin för att kunna skapa rätt förutsättningar för automatiseringen. Ett exempel som lyftes var AstraZenecas satsning på BioVentureHub. Satsningen innebär att mindre utvecklingsbolag får hyra in sig på AstraZenecas lokaler i Mölndal för att få tillgång till den teknik, kompetens och infrastruktur de behöver för att kunna utveckla ny teknik och gränsöverskridande lösningar.

Vikten av samverkan var också något som framhävdes av Margaretha Groth, enhetschef på Vinnova. 

– Om vi i Sverige ska komma långt så måste vi fortsätta utveckla vårt positiva företagsklimat och våra starka forskningsmiljöer. Vi kan inte harva på var och en för sig, vi måste arbeta tillsammans inom större program och satsningar, sa hon bland annat.

Två exempel på hur Vinnova försöker underlätta denna samverkan är genom de strategiska innovationsprogrammen Processindustriell IT och Automation, PiiA, med programchef Anders OE Johansson, samt Produktion 2030 med programchef Cecilia Warrol. Båda dessa program är utformade just för att underlätta samarbetet mellan industrin, deras leverantörer och akademin vilket Margaretha Groth menar är livsviktigt för utvecklingen inom industrin.

Samverkan var också något som representanterna för industrileverantörer som Siemens, Rockwell och ABB lyfte fram. Enligt Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell Automation, satsar de nu mycket på att utbilda sina kunder i hur de fattar kloka investeringsbeslut när det gäller omställningen till digitala fabriker.

– Jag har jobbat länge med automation men det är först nu som det börjar bli riktigt kul. Förut pratade vi bara om teknik med tekniker men nu handlar det om kunskap och om hur den ska föras ut, konstaterade Johan Ydeskog.

Entreprenörsveckan i Båstad

Entreprenörsveckan i Båstad är en årlig mötesplats som lyfter fram frågor kring entreprenörsföretagens utveckling.

Årets vecka anordnades mellan 20-23 juni.

Läs mer om Automation Regions kunskapsdag under Entreprenörsveckan här:

automationregion.com