Ny webbaserad lösning för produktionsoptimering – i realtidBillerudKorsnäs, SCA, Holmen, Metsäboard. Det är bara några av flera bolag som använder ProTAKs webbaserade mjukvara för att i realtid mäta maskiners verkningsgrad och på så vis arbeta proaktiv och fatta rätt beslut. Nu lanseras ProTAK 9 – en uppgraderad version sedan den första versionen.

Ökad kvalitet, bättre kontroll över processparamentrar och minskad stopptid är bara några av de fördelar som finns att hämta för bolag som aktivt strävar efter att optimera sin produktionsprocess. Marknadsledande ProTAK har utvecklat en webbaserad lösning för produktionsoptimering och TAK/OEE (Overall Equipment Effectiveness).
– För att en anläggning ska få ut så mycket som möjligt krävs att man kan nyttja tiden, köra maximal produktionstakt och att det som produceras är godkänt rent kvalitativt. Grundstenen i systemet handlar därför om att på ett bildmässigt sätt kommunicera effektivitetsutfallet och förbättringsåtgärder för att alla ska förstå sin inverkan på resultatet, säger Per Gannå från ProTAK.
Vill du boka en kort demo med några av ProTAKs produktspecialister? Klicka här

ProTAK har utvecklat sin plattform under flera decennier och har under en lång tid varit ledande inom pappers- och massaindustrin. Den senaste tiden har bolaget tagit sikte mot att erbjuda sin tjänst till ett flertal andra branscher som arbetar i kontinuerliga processer och raffinaderier – och som vill ha ett större fokus på att förstå och mäta verkningsgraden.
Passa på: Nu kan du träffa ProTAK under Industrimässorna i Malmö 6-7 februari. Läs mer här!

Förståelse för hela fabriksprocessen
ProTAK innehåller en rad huvudfunktioner – TAK/OEE-modul, händelseregistrering, anteckningar, åtgärdsönskemål, meddelandefunktion, länkhanterare och rapportfunktion. Produkten har även en rad tilläggsmoduler, exempelvis rondering, journalhantering och avbrotts-kameralänkar.


ProTAK´s visuellt enkla vy ska göra det enkelt för alla aktörer att förstå sin inverkan på resultatet

Per Gannå beskriver hur systemet med en smart och enkel vy per avdelning eller maskin ger alla involverade aktörer, från platschef och vidare till operatör, förman och produktionschef, en större förståelse vad gäller totaleffektivitet och resursutnyttjande – genom hela fabriksprocessen.
Vill du veta hur ProTAK fungerar rent tekniskt? Klicka här

”Bättre, tydligare och enklare”
Nyligen släppte Protak Systems ProTAK9 – en version med genomgripande uppdateringar sedan den första versionen 1999. Den innehåller bland annat ett uppdaterat användargränssnitt, en ny teknisk plattform och ett antal nya funktioner och förbättringar som effektiviserar deras kunders dagliga arbete.
– ProTAK gjorde skillnad tidigare, men nu är allting ännu bättre, tydligare och enklare. Jag är otroligt stolt att vi tillsammans med utvecklare, projektledare och våra kunder har tagit fram ProTAK9, avslutar Per Gannå.
Vill du veta mer om ProTAK9? Kontakta ProTAK här

Presenteras av

Vi utvecklar och säljer ProTAK, en webbaserad produkt för produktionsoptimering. Vår lösning är marknadsledande när de gäller visualisering av kapacitetsutnyttjande inom processindustri. Våra installationer hanterar produktionsvärden på över 100 miljarder kronor, hos kunder som exempelvis Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.

Läs mer på:
protak.se