Ledande 3D-printbolaget EOS firar 30 årVärldens ledande leverantör av teknologi och lösningar inom industriell 3D-printing firar i år sitt 30-årsjubilieum. EOS grundades 1989 av Dr. Hans J. Langer och är nu med och formar den tillverkande världen med sina innovativa lösningar. EOS ekosystem har under årens lopp satt kursen mot framtiden genom sina 3D-printinglösningar som bidrar till att skapa den digitala fabriken.

Med nästan 3500 installerade industriella 3D-printingsystem är det tyska familjeägda bolaget EOS världens ledande leverantör av system för additiv tillverkning (även kallat Additive Manufacturing eller AM). Vägen till framgång har byggts på pionjäranda, mod och en stark vilja att förbättra människors liv genom teknologin. När Dr. Hans J. Langer grundade bolaget 1989 hade han en tydlig vision: Att producera tredimensionella objekt direkt från CAD-data genom laserteknologi för vad som då var en ny snabbfotad prototypmarknad.

En balans av förändring och beständighet
Medan den tidiga fasen dominerades av stereolitografiteknologi så har EOS sedan 1997 enbart koncentrerat sig på lasersintring. Det var på den tiden ett långtgående beslut som visade sig vara rätt strategi. Den pulverbaserade processen är särskilt passande för dagens växande marknad inom serieapplikationer. Detta både på grund av dess kvalitet, reproducerbarhet och snabbhet inom kostnad och produktion av delarna.

Ytterligare en framgångsfaktor var att EOS i ett tidigt skede kunde erbjuda AM-system för processering av både polymerer och metaller såväl som material, processer och mjukvara som är skräddarsydda för systemen. För att ytterligare kunna stödja företags användande av AM-teknologi startade EOS sin konsultavdelning Additive Minds 2015. Med över 300 lyckade kundprojekt är avdelningens över 100 experter några av de mest framgångsrika AM-konsulterna i världen.

Från att teamet runt Dr. Langer från början endast bestod av fyra personer har EOS nu fler än 1200 anställda världen över. EOS är familjeägt och oberoende med väldefinierade värderingar som ligger till grund för företagskulturen.

2010 etablerades EOS i Göteborg där det idag arbetar 22 anställda. Kontoret är basen för marknaderna i de nordiska länderna och Baltiska regionen. Christer Bengtsson blev under 2018 utsedd till chef för Norden och Baltikum med ett fokus på att göra teknologin mer tillgänglig i de respektive regionerna och på att hjälpa företag att utnyttja industriell 3D-printings fulla potential.

Regionen täcker idag Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland, Litauen och Estland och i Finland har EOS även ett kompetenscenter för metaller där 65 anställda arbetar. Kompetenscentret har en nyckelroll i utvecklingen av EOS metallteknologi och har flera funktioner som bland annat inkluderar tillverkning av metallpulver och utveckling av EOS metallprocessprodukter för metallsystemen. Centret har också kompetens inom medicinska produkter och kunskap inom skräddarsydda material och processer.

Skapar framtidens tillverkning
Användningsområdena för industriell 3D-printing är praktiskt taget obegränsade i och med att teknologin kan producera flexibla, lättviktiga och stabila delar som endast använder så mycket råmaterial som behövs för att skapa produkten. EOS teknologi och kunskap används inom flera olika industrier och områden – från bränslesparande komponenter inom flygsektorn och reservdelar on-demand för bussar och tåg, till proteser som skräddarsys efter varje enskild patients behov.

Med det ökande användandet av AM i serieproduktion följer behovet av att kunna integrera teknologin med existerande produktionsmiljöer. Målet är att uppnå en flexibel produktion som kombinerar industriell 3D-printing med konventionella tillverkningsteknologier i en digital fabrik – en utveckling som EOS aktivt bidrar till att avancera framåt.

– En etablering av helt digitala produktionsplattformar är ett mål som vi siktar på att nå inom de kommande åren. Det handlar inte bara om att erbjuda rätt 3D-printinglösningar utan också att utvärdera, planera, implementera och optimera AM-produktionsceller för att kunna utnyttja alla fördelar och möjligheter inom digitaliseringen, säger Dr. Adrian Keppler, vd på EOS.

Fortfarande efter 30 år så bibehåller EOS sin grundinställning: Att skapa framtidens tillverkning.

Presenteras av

EOS är den världsledande leverantören av teknik inom industriell 3D-printing av metaller och polymerer. Sedan 1989 har EOS varit en pionjär och innovatör för helhetslösningar inom additiv tillverkning. Produktportföljen av system, material och processparametrar ger kunderna en avgörande konkurrensfördel i form av produktkvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet i tillverkningsprocessen. Dessutom drar kunderna nytta av bred teknisk kompetens inom global service, applikationsteknik 

Läs mer på https://www.eos.info