Så bidrar akademin till att lösa industrins brist på mjukvaruutvecklare

PROMPTs projektgrupp.

Industrin kräver idag allt fler mjukvaruutvecklare för att kunna behålla sin innovations- och konkurrenskraft. Genom initiativet PROMPT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik, vill näringslivet och akademin nu tillsammans lösa den utmaningen genom skräddarsydda kurser som höjer medarbetarnas kompetensnivå.   

För så gott som alla företag är mjukvaruutveckling idag en viktig del av innovationsarbete och produktutveckling. Och i takt med den accelererande digitaliseringen ställs företagen också inför en stor kompetensutmaning, när behovet av medarbetare med spetskompetens inom mjukvaruutveckling blir allt större.

– Det finns ett uppenbart behov av ett kompetenslyft. Dels så finns det en brist på antal individer, mjukvaruutvecklare är ett bristyrke. Sedan är det också så att kompetensnivån måste höjas. Det sker ju en ständig utveckling så man behöver uppgradera sin kompetens kontinuerligt, säger  Hans Hansson professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och ledare för PROMPT.

 

För att adressera den här problematiken gick näringsliv, akademi och intresseorganisationer ihop och startade PROMPT som finansieras med 62 miljoner kronor från KK-stiftelsen och ytterligare 29 miljoner från näringsliv och akademi. Samarbetet syftar till att erbjuda högklassiga och relevanta kurser inom mjukvaruutveckling, skräddarsydda för att låta företagens medarbetare höja sin kompetens inom det här viktiga området. För att passa yrkesverksamma är kurserna webbaserade och ges på kvartsfart.

– Ett problem för företagen är att de blir mer och mer slimmade. Man har inte så mycket tid att tänka på framtiden som man skulle vilja. Behovet av nya influenser och kunskap om vad som händer på forskningsfronten är stort, och då kan våra kurser vara ett sätt att utveckla både företag och individer, säger Hans Hansson.

 

»Det här är ju riktiga akademiska kurser, som är utvecklade tillsammans med näringslivet och anpassade till företagens behov«

Läs mer om PROMPTs kurser här.

 

När projektet startades 2013 började man med att ta fram fyra kurser. Kurserna valdes utifrån att de både skulle motsvara behoven som näringslivet uttryckt och de expertområden som finns hos de deltagande lärosätena. En annan viktig aspekt av utformningen av kurserna är att underlätta för företagens anställda att kunna kombinera arbete och studier. Kurserna ger högskolepoäng som vanliga högskolekurser, men är till formatet flexibla för att passa yrkesverksamma. Samtliga kurser ges på avancerad nivå (master) och kräver förkunskaper i form av både studier och yrkeserfarenhet

  – Det här är ju riktiga akademiska kurser, som är utvecklade tillsammans med näringslivet och anpassade till företagens behov. Vi gräver lite djupare och de flesta kurserna är på 7,5 högskolepoäng vilket motsvarar 200 timmars studier under en termin, säger Hans Hansson.

För de deltagande lärosätena; Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska högskola, Chalmers och Göteborgs universitet innebär PROMPT även en möjlighet att utveckla sitt arbeta med webbaserad utbildning. Enligt Hans Hansson har man genom kurserna blivit bättre på att skapa interaktiva online-utbildningar, där man verkligen drar nytta av fördelarna som den digitala tekniken erbjuder.

 

»Forskare pratar om att kanske hälften av alla dagens jobb kommer att försvinna inom 20 år. Det betyder ju inte att över hälften ska bli arbetslösa, utan det betyder att vi kommer att ha nya typer av jobb«

Läs mer om PROMPTs kurser här.

Nu till hösten kommer det att finnas tio nyutvecklade PROMPT-kurser, och hösten 2017 är planen att ha 25 kurser inom programmet. Genom ett brett kursutbud inom mjukvaruområdet, baserat på industrins behov och akademins expertis, hoppas PROMPT kunna bidra till att lösa en stor framtidsutmaning när det gäller företagens kompetens och innovationsförmåga.

– Forskare pratar om att kanske hälften av alla dagens jobb kommer att försvinna inom 20 år. Det betyder ju inte att över hälften ska bli arbetslösa, utan det betyder att vi kommer att ha nya typer av jobb. Det vi kan konstatera redan idag är att det kommer att ställas större och större krav på att kunna mjukvaruutveckling eftersom i stort sett allt styrs genom mjukvara, säger Hans Hansson

Presenteras av:
logo-430x100-with-white-border

PROMPT: distanskurser för industriell utveckling

25 kurser i mjukvaruutveckling på avancerad nivå, anpassade till svenskt näringsliv via samarbete med ABB, Ericsson, Saab, Scania, Volvo m.fl.

Kurserna ges av: Mälardalens högskola, Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers, Göteborgs Univ. och SICS.

bthlogga

logo_mdh

Finansiering: KK-stiftelsen, deltagande företag och lärosäten, tot 91 miljoner.

Läs mer på: www.promptedu.se

Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och ledare för PROMPT.

Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och ledare för PROMPT.