Här skapas Gnosjöandan 2.0

Anna Öhrwall Rönnbäck och Richard Skogward välkomnade deltagarna till årets konferens.

Automation Smålands årliga konferens på temat ”Framtidens industri: nu”, samlade lokala företag, ledande akademiker och andra tungviktare inom svensk industri. Under dagen diskuterades utmaningar och möjligheter för Gnosjöregionens företag att hänga med i den globala utvecklingen – med samverkan som ett huvudtema.

Utvecklingen inom IoT, automation och smart industri går allt snabbare och för företagen blir det allt svårare att hänga med i den absoluta framkanten. För automationsföretagen i Gnosjöregionen blev svaret på den utmaningen samarbete.

Under parollen Automation Småland driver ett 20-tal automationsföretag från regionen, sedan 2011, ett unikt nätverk för samarbete och kunskapsdelning, som ska ge småföretag förutsättningar att tävla med de allra största.

Som en del i projektet bjuder medlemsföretagen årligen in svensk industri till en konferens, där de både utbyter erfarenheter med varandra och lyssnar på intressanta talare kring högaktuella ämnen. Årets konferens, den fjärde i ordningen på temat ”Framtidens industri: nu”, anordnas i Värnamo den 1/12 och på plats fanns över hundratalet deltagare från Gnosjöregionen och övriga Sverige.

Ambitiöst mål

Inledningstalade gjorde Richard Skogward, vd på Axelent Engineering, och en av initiativtagarna till Automation Småland. Han nämnde bland annat att ett av målen med Automation Småland var att skapa ”produktion i Sverige med världen som spelfält”. Ett ambitiöst mål där han lyfte just samverkan som en viktig konkurrensfördel.

En annan av talarna var John Stokoe, head of strategic development på Dassault Systèmes. Han gav sin syn på den digitala transformation som industrin genomgår och lyfte att vi i jakten på digitalisering och automation inte får glömma människans roll.

– Om man tar ett steg tillbaka från industri 4.0 och tänker på "vad kommer härnäst”? Människan kommer alltid driva utvecklingen och det får vi aldrig glömma, sa John Stokoe bland annat.

Öka exponering

På plats fanns också Björn Langbeck som arbetar med industriaktiviteter på Tillväxtverket. Han tog temperaturen på hur bra koll besökarna hade på regeringens Nyindustrialiseringsstrategi. På frågan om hur många som kände till strategin räckte ungefär 35-40 procent upp handen. På frågan om hur många som kände till att den nu heter ”Smart industri” räckte cirka 20-25 procent upp handen. En indikation på att kännedomen kring satsningarna på Smart industri ökar, och hur viktigt denna typ av informationsspridning är för att få igång diskussioner om digitaliseringens möjligheter.

Björn Langbeck passade också på att berätta mer om regeringens strategi och hur Tillväxtverket arbetar regionalt för att hjälpa industrin. En av hans viktigaste poänger var att industrin behöver bli bättre på att exponera sitt arbete och det som man gör bra.

– Under nyhetsinslag på tv så visar man en 15 år gammal fabrik och ej de nya fabrikerna, detta skulle aldrig hända i andra branscher, sa han från scenen.

 

»Vi har inte råd att låta bli att kompetensutveckla. När det gäller tekniken är Sverige långt framme men vi är inte långt framme i hur vi ska använda tekniken«

 

 

Kompetensförsörjning avgörande

Ytterligare ett viktigt tema under konferensen handlade om kompetensförsörjning. Att hitta personal med den spetskompetens som krävs för transformationen till smart industri har nämligen blivit en allt större utmaning. Enligt Joakim Wiedesheim, processledare på Polymercentrum, var just kompetensbrist ett av de största hoten mot Automation Smålands ambitioner och mer samverkan den bästa lösningen.

– Vi har inte råd att låta bli att kompetensutveckla. När det gäller tekniken är Sverige långt framme men vi är inte långt framme i hur vi ska använda tekniken. Istället för att sno kompetens av varandra så kan man gå ihop i regioner och kompetensutveckla tillsammans. Då kan vi bli bäst, förklarade Joakim Wiedesheim.

Några andra talare som stod på scen under dagen var: Åsa Fast-Berglund från avdelningen produktionssystem på Chalmers, Richard Hedman från Göteborgs Tekniska College och en av två projektledare för "Smarta Fabriker”. Dessutom var Lisa Friel, teknisk chef på Gnotec, på plats och talade om "utmaningar för produktion i Sverige och hur uppgraderar vi oss till industri 4.0"?

Alla presentationer finns tillgängliga på Automationsmåland.se.