”Vi levererar säkra, stabila nät till alla typer av verksamheter”Med allt fler applikationer i molnet blir kraven ännu större på att det egna nätverket alltid fungerar. Nätverksleverantören Exalt har lång erfarenhet av nätdrift hos kunder med kritisk verksamhet.
– Våra kunder kan sova gott om nätterna, säger Mikael Hjälm, vd på Exalt.

Samhället blir allt mer uppkopplat och med det ökar kraven på att kommunikationssystemen alltid fungerar med både drift- och informationssäkerhet i fokus.
För vissa verksamheter, som inom bank- och finans, hälsosektorn och hos andra samhällskritiska aktörer, får det aldrig fallera.
– Det är verksamheter där det skulle få väldigt stora konsekvenser om nätverket störs eller slås ut. Det kan till och med vara frågan om liv och död som det handlar om när det gäller trygghetslarm, förklarar Mikael Hjälm.

Exalt har lång erfarenhet från att arbeta med alla typer av nätverk. Bland kunderna finns några av Sveriges största företag, men också kommuner, stadsnät och arenor. Förutom att bygga näten sköter Exalt också drift, underhåll och övervakning, dygnet runt, årets alla dagar.

Fler tjänster i molnet
När allt fler av företagens resurser och applikationer flyttar till molnet måste hela vägen dit fungera, inte minst det egna nätverket.
– Våra kunder har olika krav och säkerhetsnivåer, men i grunden är det lika viktigt för dem att nå sina applikationer i molnet på ett säkert och stabilt sätt. Annars kan det bli katastrofalt för dem, fortsätter Mikael.

Ett kvitto på att Exalt har lyckats är att man inte förlorat en enda kund sedan företaget grundades 2005. Även personalen trivs och personalomsättningen är näst intill obefintlig, men så sker också nyanställningar efter noggrant urval.
– Man ska inte bara ha teknisk kompetens, social kompetens är lika viktig. Det tycker både vi och våra kunder, avslutar Mikael.

På Handelshögskolan i Stockholm ansvarar Exalt för den aktiva nätverksinfrastrukturen.
– Det är tryggt att ha en leverantör som ger oss en dedikerad person som hjälper oss med fel och eventuella driftstopp innan vi ens vet om det, dygnet runt, säger Michael Eklund, CIO på Handelshögskolan.

Läs mer om Exalt här

Presenteras av

Exalt Network en helhetsleverantör av säkra kommunikationslösningar, och är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001, certifierat för Robust Fiber, och är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på www.exalt.se