Tingverken fyller 50 år – och satsar för att möta framtidens ökande kravMarknaden för formsprutade plastdetaljer med hög precision växer stadigt – och Tingverken levererar sedan 50 år de formverktyg och tjänster som krävs.
Nu tar man nu sats för att möta framtiden – genom nyanställningar och investeringar i produktionen.

Tingsrydsbaserade Tingverken konstruerar och tillverkar precisionsformverktyg som används för att producera små och komplexa plastdetaljer med höga krav på toleranser. De används ofta inom medicinteknisk- och finmekanisk industri. 

Det är en marknad som har haft en fin utveckling under många år.

– Vi har alltid haft en mycket nära relation med våra kunder och de har generellt varit mycket nöjda med våra tjänster och de formverktyg vi levererar. Men vi vill kunna erbjuda mer kunskap, kortare ledtider och djupare omhändertagande i varje nytt projekt. Och det har vi ibland varit för små för att kunna ge i den omfattning som både vi och våra kunder önskar, säger Jerker Åkesson, vd på Tingverken.

När han i februari 2018 tillträdde som ny VD lanserades ett nytt program för att möta de ökade kraven.

– Nu satsar vi rejält på framtiden. Vi bygger upp både vår produktionskapacitet och våra ingenjörskunskaper, vi nyanställer och gör nya investeringar för att kunna utöka och fördjupa vårt utbud, säger han. 

En utmaning är att hitta ny personal, speciellt verkstadstekniker och maskinoperatörer som har erfarenhet.

– Det är en process där vi måste arbeta väldigt långsiktigt och på många olika sätt.

Vi försöker både rekrytera ”stjärnor” med erfarenhet och hitta personer som vi kan internutbilda, säger Jerker Åkesson. 

För att kunna rekrytera fler ingenjörer har Tingverken öppnat ett filialkontor i Växjö, och med ny kommunikationsteknik spelar avstånden allt minde roll. Här kan man jobba på distans.  

Satsar på flera områden
Ett sätt att växa är att utöka affären med etablerade kunder. Därför gör Tingverken en utökad satsning på tjänster som ligger både före och efter själva formverktyget.

– Trots att vi är relativt små har vi stora resurser på ingenjörssidan. Vi är en leverantör av produktionsutrustning, men är samtidigt kunniga inom produktutveckling, process engineering och hur plast beter sig både i funktion och hur den låter sig tillverkas. Ju mer involverade vi blir i våra kunders utveckling och önskemål, ju mer kan vi bidra, säger Jerker Åkesson. 

Han berättar att Tingverken i dag kan leverera formsprutade prototyper med mycket hög kvalitet på bara några veckor, och till en kostnad som är mycket konkurrenskraftig.

Med ett närmande till sina kunder får Tingverken större inblick i deras produktion och kan med sina kunskaper och erfarenhet därmed föreslå nya lösningar.

Tingverken tittar också på att bygga ut sin avdelning för service och underhåll av formverktyg. Här finns möjligheter att skapa en lösning som både de själva och kunderna kan dra fördel av.

– De verktyg som vi säljer måste servas av kompetenta tekniker, men även våra kunder har svårt att rekrytera dem. Eftersom vi är väl förtrogna med servicekraven och har hela historiken kring formverktyget är det lättare för oss, säger Jerker Åkesson.

Med de medarbetare och den utrustning Tingverken har kan man erbjuda sig att bli en partner för kunden under verktygets hela livscykel, vilken i många fall sträcker sig över årtionden.

Men man satsar också på nya kunder, merparten inom verkstads- och finmekanisk industri.

– Vi märker att kunder inom andra branscher har börjat ställa motsvarande höga krav på sina produkter och processer. Skillnaderna mellan Med Tech och andra branscher är inte längre så stor. Vi märker ett ökat intresse för vårt specifika kunnande från andra segment av marknaden, säger Jerker Åkesson.

Presenteras av

Kom till Tingverkens monter D.22 på Malmömässan Plastteknik Nordic, 8-9 maj 2019 så kan vi berätta mer och prata produktutveckling, formverktyg och vår gemensamma framtid.

Läs mer på:
www.tingverken.se