Vd-panel: Vad innebär industri 4.0?Det finns idag många röster och åsikter kring vad industri 4.0 kan innebära för Sverige och svenska företag. Nyindustrialisering.se beslutade sig för att fråga några av de företag som ska genomföra digitaliseringen av Sveriges industri för att se vad de tror om industrins framtid.

Vad är Industri 4.0?

– Begreppet Industri 4.0 används för att skapa medvetenhet och fokus kring den utveckling västvärldens industrier behöver genomgå för att möta upp den internationella konkurrenssituationen. Med hjälp av t.ex. automation, kommunikation mellan produkter och teknik, och visualisering av insamlad information blir fabrikerna smartare och effektivare.

/Mikael Rantamäki vd för Miba Industriteknik AB

– Industri 4.0 kan säkert ha flera olika betydelser beroende på vilken sorts verksamhet man ser det ifrån. För vår del handlar det om att effektivisera tillverkande industri med den absolut senaste tekniken. Det handlar om att man i arbetet kan fatta bättre och snabbare beslut och att göra det med bibehållen eller ökad kvalitet. Inom det här området är Siemens klart ledande aktör och leverantör och Summ har här en mycket nära samarbetsroll med Siemens PLM och även Siemens Digital Factory.

/Dick Nyström vd för Summ Systems.

– Industri 4.0 är ett stort begrepp och omfattar väldigt mycket, men man skulle kunna sammanfatta det som en kraftsamling för att öka användandet av olika teknologier inom industriell produktion. Teknologier som redan existerar inom andra områden som t.ex. IoT, BigData och analys av BigData är välkända begrepp inom IT-världen men inom industriell produktion är det väldigt få som drar nytta av dessa teknologier idag. 

/Håkan Brandt, vd för Beckhoff Automation.

Vad innebär Industri 4.0 för det lilla företagets produktion och konkurrenskraft?

Mikael Rantamäki:

 – Många stora företag driver på utvecklingen och de kommer att kräva av sina underleverantörer att de lever upp till samma höga standard i fråga om t.ex. kvalitet, miljö, spårbarhet och kortare ledtider. Hoppar man inte på tåget mot Industri 4.0 i tid blir man ifrånkörd. Det gäller alla företag, stora som små.

Dick Nyström: 

– Jag ser det som en mycket viktig utveckling för det lilla- och även medelstora företaget att de skapar sin strategi och sitt arbetssätt för att ta till sig den här tekniken och arbetssättet. Detta är ett sätt att behålla och även skapa arbetstillfällen. Vi ser i flera fall att företag som var tidiga in i fabriks- och processimulering nu tydligare kan visa på faktiska resultat snabbare i de projekt de vill leverera, så att kunden lättare kan föra in deras lösningar. I flera fall handlar det om att de snabbare hinner svara på förfrågningar liksom att de tydligare visar vilka besparingar deras leverans medför.

Håkan Brandt:

– Rätt använt så ökar man sin konkurrenskraft på den globala marknaden. En smart fabrik/produktion kan serieproducera kundanpassade lösningar, med andra ord batchstorlekar i antal om en styck. Det innebär också högre tillgänglighet av produktionsutrustning genom att mäta och analysera. Samt att bättre kvalitet kan uppnås i slutprodukten genom att t.ex. samköra insamlad data från olika steg i produktionen.

Vilka råd kan du ge till företag som inte vet hur de ska ta sig an Industri 4.0?

Mikael Rantamäki:

– Börja med de enkla sakerna som inte kräver stora investeringar. Någon del av verksamheten där ni ser att pay-off-tiden är som bäst. En investering som visar sin lönsamhet snabbt kommer att inspirera och ge kraft till fortsatt utveckling mot Industri 4.0.

Dick Nyström: 

– Det råd jag vill ge är att man samlar ledningsgruppen eller arbetsgruppen och tillsammans sätter upp vilka mål man ser framför sig som viktiga att nå, så att man ger sig en strategi. Här kan vi från Summ gärna delta som bollplank för att dela med oss av erfarenheten från alla de andra företag vi samarbetat med tidigare och hur de lagt upp nya nyckeltal och steg för verksamheten att utvecklas mot. Det viktiga är att börja och det är bättre att man tar flera små steg än ett jättestort. Det vi sett är vilket intresse och engagemang detta naturligt skapar inom hela företaget när man väl drar igång.

Håkan Brandt:

– Man måste våga prova. Målet kan upplevas som dimmigt men det är först när vi samlat in och börjat analysera data som vi kan ta rätt beslut beträffande åtgärder/insatser. Det är enkelt att börja i liten skala och i de flesta fall så finns redan datan där. Vi behöver bara ta hand om den på rätt sätt och besluta vad vi skall göra med den.

Vilka krav kommer det att ställas på er leverantörer inom automation och industriteknik?

 

Mikael Rantamäki:

Jag tror att vi leverantörer måste samarbeta mer än tidigare. Med en fot i industrin kan vi lätt se användningsområden för ny teknik att snabb implementera i verksamheten. Vi har t.ex. kunnat se att vår samarbetspartner Sony och deras produkter inom IoT som Augmented Reality Glasses, har potential att revolutionera svensk industri. Därför har vi sammanfört Sony med Husqvarna, som är en av våra mest ambitiösa kunder när det gäller Industri 4.0, för att göra deras fabrik ännu smartare.

SUMM genomförde nyligen en underökning ”Hur redo är Sverige för industri 4.0”, vilka var de viktigaste lärdomarna ni drog av de samlade svaren?

 

Dick Nyström:

Undersökningen visade att kompetensen kring digitalisering är en stor utmaning för framförallt små och medelstora bolag. För industrins ”jättar” är det enklare att rekrytera in specialkompetens, men för mindre bolag krävs det ofta att man har möjlighet att kunna kompetensutveckla medarbetarna. En annan intressant slutsats är att en tredjedel av de som svarat på enkäten anser sig ha en ”modern produktion” men faktiskt saknar rätt kompetens för att utnyttja den fullt ut.

Vad gör ni på Beckhoff kring Industri 4.0?

 

Håkan Brandt:

Beckhoff har alltid jobbat med att sammanföra IT och Automation och vi har nu tagit fram produkter som underlättar implementeringen av Industri 4.0. TwinCAT IoT innehåller olika funktioner för datautbyte över standardiserade protokoll och molntjänster. TwinCAT Analytics erbjuder online- eller offlineanalys av data, lokalt eller i molnet, för förebyggande underhåll, mönsterigenkänning och maskinoptimering. Senast i raden är en IO-nod som automatiskt gör datan tillgänglig i molnet.

 

Läs vidare om industri 4.0 på Nyindustrialisering.se:
Miba Industriteknik: Här blir industri 4.0 verklighet