Här blir Industri 4.0 verklighet

Mikael Rantamäki, vd för Miba Industriteknik.

Industrins framtid ligger i digitalisering och automation. På Miba Industrikteknik i Skillingaryd satsar man därför stort på att hjälpa svensk industri att ta Industri 4.0 från vision till verklighet.

När Miba Industriteknik grundades 2009 låg företagets fokus på att leverera service till pulverlackeringsindustrin. Men i kontakten med kunderna insåg vd:n, Mikael Rantamäki, snabbt att framtiden för industrin låg i att öka digitaliseringen och automationen. Det blev början på företagets resa mot att bli en ledare inom utvecklingen av Industri 4.0.

– Allting handlar egentligen om att vi har knutit till oss väldigt kompetenta medarbetare vars kompetensområden har lett oss fram till den här punkten där vi är idag. Och från och med 2015 tog vi ett aktivt beslut om att bli ett renodlat automations- och robotteknikföretag med inriktning mot Industri 4.0 och Internet of Things, säger Mikael Rantamäki.

Enligt Mikael Rantamäki hade man på Miba, redan innan begreppet Industri 4.0 etablerades, börjat utveckla system som lät kunderna koppla ihop och analysera all den data som genereras i en modern fabrik. Nästa steg blev sedan att plocka in kompetens inom robotik och att utveckla styrsystem för industrirobotar.

– Det finns ju väldigt mycket data runt systemen. Den behöver knytas ihop, sammanställas och sedan presenteras för rätt person vid rätt tidpunkt. Det gör saker effektivare. Kan du sedan kombinera det med rätt typ av automation för hantering av olika flöden, oavsett om det är tillverkning eller godshantering, då blir svensk industri både effektivare och mer konkurrenskraftig, förklarar Mikael Rantamäki.

»Nästa generations användare måste också känna igen sig och vara bekväma. Därför vill vi efterlikna det som de är uppvuxna med och vana vid att använda«

Idag har Miba spetskompetens inom IT, högnivåspråk, databashanteringar, plc-styrningar, affärssystem och robotteknik. Den här bredden menar Mikael Rantamäki gör det möjligt för Miba att leverera helhetslösningar för automation till alla typer av industrier.

Läs mer om Mibas lösningar här.

Men att nå ut till fler handlar även om att förenkla användarupplevelsen. Med inspiration från mobiltelefoner och surfplattor har Miba därför utvecklat ett eget HMI och gränssnitt som är både enkelt och igenkännbart. Dessutom arbetar man med att utveckla 3D-renderade översiktsbilder av anläggningar för att ge maskinoperatörer bättre förståelse och översikt.

– Nästa generations användare måste också känna igen sig och vara bekväma. Därför vill vi efterlikna det som de är uppvuxna med och vana vid att använda. Det är där vi måste vara, säger Mikael Rantamäki.

Nära samarbete med kunderna en viktig förutsättning

Men samtidigt som den interna kompetensen varit viktig, har Miba inte nått hit på egen hand. Det är nämligen först i mötet med kundernas behov som man kan se vilken data som är viktig att samla in och analysera. Och det är först när du förstår flödet i kundens produktion som du ser möjligheterna och utmaningarna kring automation.

»Det har också givit oss möjligheten att utveckla ett koncept och ett system som är applicerbart på mer eller mindre alla tillverkande industrier eller produkthanterande industrier i Sverige och världen«

En av de kunder som på så vis möjliggjort Mibas resa är Husqvarna, som nu gör en stor satsning på Industri 4.0. I den satsningen har Miba spelat en viktig roll genom att skapa ett loggningssystem för driftdata från Husqvarnas lackeringsanläggning. Systemet samlar in och sammanställer data kring driftstopp, stopptider, hastigheter, energiåtgång och utnyttjandegrad, vilket gör det möjligt att både effektivisera produktionen och säkra kvaliteten.

Miba har även nyligen avslutat en förstudie för ett automationssystem för godspåhängningen i anläggningen, vilket ska höja effektiviteten ytterligare. Att Miba kan leverera en helhetslösning för både automationen och datahantering är enligt David Gustafsson, projektledare på Husqvarna, en viktig fördel.

–  Vi ser att vi idag inte kan göra den typen av investering om vi inte kan integrera våra affärssystem, kvalitetsuppföljningssystem och våra arbetsinstruktioner så att de följer med på ett automatiskt sätt, förklarar han.

Läs mer om Mibas samarbete med Husqvarna.

Även för Miba har det nära samarbetet med Husqvarna varit otroligt viktigt. De lärdomar man dragit från projektet kommer enligt Mikael Rantamäki hjälpa till att forma företagets framtid.

– Det är otroligt tacksamt för det har också givit oss möjligheten att utveckla ett koncept och ett system som är applicerbart på mer eller mindre alla tillverkande industrier eller produkthanterande industrier i Sverige och världen. 

Presenteras av:
Logga
 

MIBA industriteknik AB är ett automationsföretag som utvecklar intelligenta och användarvänliga system för industri och olika typer av processer i hela Sverige.

Ett urval av kunder i koncernen är:

Husqvarna Group, Troax, Svedbergs, Z-lyften, LEBA, Arla, Horda-gruppen, SKF, SAAB

Läs mer på
www.miba-industriteknik.se