Låt inte ditt farliga avfall gå till spilloFör oss är farligt avfall en värdefull resurs som kan göras om till något nytt och användbart. Att återvinna farligt avfall är bra för miljön, men det kan också leda till ökade konkurrensfördelar för företag och industrier.

Uppför avfallshierarkin

Där andra ser problem ser vi möjligheter. I dag används en stor en del av det farliga avfallet till energiåtervinning eller slängs i avfallsdeponeringen. Det är slöseri med resurser. Vi går ett steg längre och ser till det kan återvinnas och återanvändas på nya sätt. Till exempel återvinner vi metall från metallbaserat damm och renar kemikalier som lösningsmedel, olja och glykol så att det kan användas igen. Detta hjälper våra kunder att ta sig uppför avfallshierarkin och bli mer hållbara.

Flexibla lösningar är nyckeln

Farligt avfall ska alltid hanteras av experter som vet vad de gör. På Stena Recycling ser vi alltid till att våra specialister har rätt expertis och är utbildade i säkerhet och i nya tekniker, lagar och förordningar. Det kan alltid tillkomma nya regler och kundernas produktionsprocess kan förändras. Detta innebär att vi måste vara alerta och beredda att anpassa oss så att vi aldrig blir beroende av en enda metod. Tack vare våra egna anläggningar i kombination med ett brett nätverk av partner hittar vi alltid flexibla lösningar som kan anpassas efter nya omständigheter. Och tack vare vår forsknings- och utvecklingsavdelning fortsätter vi utveckla vår kompetens och våra processer.

Ett nära samarbete

För att hitta bästa tänkbara lösning i varje enskilt fall samarbetar vi nära med våra kunder. Varje fall är unikt och vi behöver verkligen förstå produktionsprocesserna och vilka utmaningar som väntar. Därför kommer vi alltid ut på plats för att studera produktionen. På så sätt kan vi garantera den bästa lösningen genom hela kedjan, från analys, förpackning och märkning till transport och sluthantering.

Vi ser hållbarhet som en framgångsfaktor.

Hitta nya möjligheter med ditt farliga avfall – läs mer om hur Stena Recycling kan hjälpa dig att klättra i avfallshierarkin


Läs mer om Stena Recycling här.