AIM Sweden expanderar när 3D-printing nu tar steget till serieproduktionUnder 2018 går AIM Swedens teknologi för 3D-printing från test och utveckling till serieproduktion. Med världsledande teknik och en unik expertis inom stora industridetaljer behöver företaget nu växa för att möta kundernas behov.

– Vi ser att trycket ökar och det blir mer press på framförallt vår designgrupp. Där måste vi anställa folk för att hinna med, säger vd Göran Elovsson.

De senaste åren har intresset för additiv tillverkning, även känt som 3D-printing, exploderat. Allra störst är intresset runt 3D-printad metall och det innebär bråda dagar för AIM Sweden, som är specialister på 3D-printing av titan.

– Traditionellt sett har det framförallt varit företag inom medicinteknik och flygindustrin som varit aktiva på det här området. Vad vi ser nu är att även den ”generella” industrin fått upp ögonen för tekniken, säger vd Göran Elovsson.

Att intresset växer beror delvis på att tekniken för 3D-printad metall har mognat. Framförallt går utvecklingen fort inom Electron Beam Melting, en teknik där AIM Sweden är världsledande och som har flera fördelar gentemot den mer etablerade laserteknologin. Bland annat kräver EBM-tekniken mindre efterbearbetning och möjliggör dessutom för produktion av fler detaljer samtidigt, egenskaper som är avgörande vid serieproduktion.    

Tillverkar större detaljer

För AIM Sweden är det just serieproduktionen som är i fokus. Under 2017 har bolaget nämligen arbetat med flera utvecklingsprojekt som under 2018 kommer omsättas till reglerrätt serieproduktion. Därmed kan man också ”bevisa” att teknologin är kommersiellt gångbar och därmed attrahera fler kunder inom nya segment.

– Under senare tid har vi som företag hittat en nisch där vi arbetar med ganska stora produkter. Exempelvis har vi ett projekt där vi printar impellerhjul för processindustrin. Där är EBM-tekniken överlägsen och det går egentligen inte att göra de här produkterna med laser.

Enligt Göran Elovsson har deras kund tidigare tillverkat dessa impellerhjul genom att svetsa ihop två gjutna detaljer. Med 3D-printing kan man nu istället framställa hjulet i ett stycke, vilket både ger högre kvalitet och en lägre tillverkningskostnad.

Läs mer om hur 3D-printing lyfter industrin.

Expanderar och utvecklar

Med detta ökade fokus på serieproduktion går AIM Sweden ett spännande 2018 till mötes. Enligt Göran Elovsson kommer bolaget fokusera mycket på produktiviteten och tillförlitligheten i sina maskiner men även på att hantera inflödet av nya kunder.

– När vi får en 3D-fil från en kund är det alltid ett visst jobb med att förbereda den filen så att den blir ”printbar”. Det är en av vår stora kompetenser och där måste vi nyanställa för att behålla vårt försprång. Vi har även startat en filial i El Salvador vars fokus ligger på just design och beredning. De kommer sälja tjänster till företag där man går från modellering till en färdig 3D-fil som är ”printbar”.

Samtidigt fortsätter bolaget även sitt utvecklingsarbete för att ligga i framkant rent tekniskt. Där tror Göran Elovsson att den största potentialen ligger i att utveckla nya material för 3D-printing. Under slutat av 2018 är planen därför att bolaget  ska lansera en lösning för att printa rostfritt stål och på horisonten ser bolaget fler tänkbara material.

  Industrin går från att 3D-printa sina ”konventionella” produkter till att designa produkter specifikt för 3D-printing. Då tittar man dels på designmöjligheterna du får med 3D-printing men även på nya legeringar som lämpar sig särskilt väl för den här typen av tillverkning.

Video: AIM på två minuter 


Presenteras av

Aim Sweden AB är den kommersiella armen för AIR Sweden AB, en forskargrupp inom additiv tillverkning, baserad på Mittuniversitet i Östersund. AIM Sweden AB tillverkar medicinska och industriella komponenter i metall och plast med hjälp av additiv tillverkning, även känt som 3D-printing. Vi erbjuder våra kunder oöverträffad flexibilitet i både design och tillverkning av komponenter i polymerer och metaller med hjälp av additiva tillverkningstekniker som Electron Beam Melting (EBM) och selektiv lasersintrasering (SLS) för industri, biomedicin och medicinteknik.

Läs mer på www.aimsweden.com


Göran Elovsson, vd för AIM Sweden.