Eskilstuna Logistik och Etablering skapar förutsättningar för tillväxt

Det kommunala bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering verkar för att skapa arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Eskilstuna genom att erbjuda välutbyggd infrastruktur, logistikpark och kombiterminal. Allt som behövs för att möjliggöra bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik verksamhet finns samlat på ett mycket bra geografiskt läge kombinerat med attraktiva markpriser. Läs mer om Eskilstuna Logistik […]

Kreativa krafttag i Kalmar

Målmedvetet arbete på AtlasCopcos Innovationscentrum i Kalmar har lett till en ansenlig mängd innovativa produkter och viktiga patent under de senaste åren. För tre år sedan bestämde företagsledningen på Atlas Copco att göra en storsatsning på de produktlinjer som utvecklas i Kalmar.