Så revolutioneras industrin genom additiv tillverkning

Med hjälp av additiv tillverkning producerar industrin idag metalldelar som tidigare varit omöjliga att tillverka och som används i satelliter och flygplan. När tekniken nu sprids innebär det att fler industrier står inför en revolution, både inom tillverkning och design.

Kundupplevelsen i centrum för Ericssons digitala transformation

Dassault Systémes anordnar sitt årliga 3DEXPERIENCE Forum, Ericssons CIO Johan Torstensson berättar om Ericssons digitala transformation..

Svenska innovationsundret – myt eller verklighet ?

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. Men enligt innovationsexperten Magnus Penker riskerar majoriteten av svenska företag att halka efter i den globala konkurrensen om det inte ändrar son syn på innovationsarbete från “uppfinnarjockar” till strukturerat arbete.

Så kan industrin höja sin produktivitet med 20 procent

Mer engagerad personal och en 20-procentig ökning i produktivitet. Genom att omvandla fabrikens data till ett visuellt beslutsunderlag höjer programvaran RS Production industrins effektivitet och konkurrenskraft.

“Connectivity” är det nya “Lean” i den svenska Nyindustrin

“Just nu är en bra tidpunkt att gemensamt lämna osäkerheten bakom oss. Låt industri, akademi, institut, media och samhälle samarbeta för att snabbt komma överens om vad digitalisering och konnektivitet verkligen innebär”. Det skriver månadens krönikör Johan Stahre om begreppsförvirringen kring nyindustrialiseringen.

Ove Leichsenring: Nu behövs ett Automationslyft !

Nu gäller det att kavla upp ärmarna och implementera nyindustrialiserings-strategin vilket kommer att kräva rejäla insatser från alla inblandade parter, från och med nu måste den gamla tesen – Mindre prat och mer verkstad gälla!

Så kan digitalisering lyfta svensk industri

Genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA satsas initialt, under tre år, en kvarts miljard kronor på att få fram innovationer inom digitalisering för att stärka och utveckla en världsledande industri.

Så ska industrin skydda sig mot det ökande cyberhotet

Oron för industrins bristande beredskap mot cyberattacker.

De realiserar den virtuella fabriken

Virtuella fabriker har oändlig potential

Digitalisering av industrin är värd tusentals miljarder för Sverige

Digitaliseringen är värd flera tusentals miljarder