A steep Sheldon Rankins Youth Jersey As of right now though, he's Authentic Stefon Diggs Jersey below-average defensive player. We're all starving for success, some good feelings, some wins. The play happens Cameron Artis-Payne Youth Jersey split second, absolutely, but Nyquist was attempting to stick Spurgeon. That's different than just trying to coach basketball-and it takes longer. one of the most heart-wrenching NFL moments this fall, TV cameras captured 's star linebacker sitting on the turf, struggling to catch Datone Jones Jersey Kirk Mclean Youth Jersey between giant sobs. It is hard work, said Authentic Denis Savard Jersey former SUNY collegiate runner.

Did You Know, Part III: The Lions , with former Patriots director of pro scouting Bob his first year as general manager, are the first team NFL history to have each Walt Weiss Womens Jersey its first 11 games decided by seven points or Josh Bynes Womens Jersey Researchers are still the early phases of Chase Allen Jersey the Authentic Boyd Gordon Jersey between genetics and athletics. -- The classic conference vs. To this Albert McClellan Womens Jersey he talks about the gifts as though they were treasures. Mike Iupati Youth Jersey couldn't stop smiling. The missed opportunities proved costly.

Nyindustrialisering Så kan industrin höja sin produktivitet med 20 procent - Nyindustrialisering

Så kan industrin höja sin produktivitet med 20 procentMer engagerad personal och en 20-procentig ökning i produktivitet. Genom att omvandla fabrikens data till ett visuellt beslutsunderlag höjer programvaran RS Production industrins effektivitet och konkurrenskraft.

Den moderna fabriken ger varje dag upphov till oerhörda mängder data som kan ge ledtrådar till hur man ökar effektiviteten och produktiviteten. Problemet som många industrier står inför är dock hur man gör rätt data tillgänglig för rätt personer vid rätt tillfälle.

– Det är ett stort glapp som man måste övervinna inom industri 4.0. Det pratas idag väldigt mycket om teknik men väldigt lite om kopplingen mellan människa och information. Vårt erbjudande handlar om att datan först blir värd någonting när människor kan förstå och använda den, säger Mikael Persson, vd på programvaruföretaget Good Solutions.

 

»När man som enskild medarbetare börjar få en nulägesbild som visar hur man ligger till, om man ligger före eller efter och vilka problem man har. Då kommer man kunna ta klokare beslut i stunden baserat på det«

 

Genom sin produkt RS Production har Good Solutions därför utvecklat ett modernt system för produktionsuppföljning. Systemet samlar in och tolkar datan från produktionen för att sedan omvandla den till ett visuellt beslutsunderlag, som alla i produktionen kan ta del av. Exempelvis kan medarbetarna genom tv-skärmar följa om produktionen ligger i fas eller om det uppstår störningar. Därmed stärks också de enskilda medarbetarnas förmåga att ta faktabaserade beslut för att åtgärda problem.

– När man som enskild medarbetare börjar få en nulägesbild som visar hur man ligger till, om man ligger före eller efter och vilka problem man har. Då kommer man kunna ta klokare beslut i stunden baserat på det, förklarar Mikael Persson.

Läs mer om hur RS Production kan hjälpa din verksamhet.

20-procentig ökning av effektivitet

Genom att stärka personalens översikt över produktionen blir det alltså lättare att både eliminera störningar, optimera tidsanvändningen och dra slutsatser om hur man kan arbeta effektivare på sikt. För Good Solutions kunder innebär detta även ett större engagemang från de anställda, som får en ny möjlighet att påverka sitt arbete. Dessutom ser de i genomsnitt en 20-procentig ökning i produktion och produktionseffektivitet.

– 20 procent är en siffra som vi har mätt upp så många gånger att vi är trygga med att uttrycka den. Sedan finns det enskilda fall där vi i delar av en produktion har lyckats uppnå 50-60 procents ökning. Men 20 procent vet vi att vi kan fixa för en kund som inte bara installerar systemet, utan också använder det på ett klokt sätt, säger Mikael Persson.

Läs mer om hur Good Solutions hjälper dig att höja din produktivitet.

Bakom de här resultaten ligger över 10 års utvecklingsarbete med RS Production. Så sent som 2012 byggde man också om hela plattformen för modernisera den och responsen på den nya plattformen har varit tydlig från kunderna. Mikael Persson berättar bland annat att vid de allra flesta  tillfällen då produkten testkörts mot konkurrenter, har kunden valt att köpa RS Production.

Enligt Mikael Persson uppger kunderna själva att det är RS Productions solida konstruktion, goda flexibilitet och användarvänliga gränssnitt som fäller avgörandet. Faktorer som gör att alla i produktionen kan använda systemet och dra nytta av faktan som fabriken genererar.

Läs kundernas motivering till varför de valt RS Production.

 

»Men 20 procent vet vi att vi kan fixa för en kund som inte bara installerar systemet, utan också använder det på ett klokt sätt«

 

Presenteras av

Good Solutions är baserat i Göteborg och är i Sverige en ledande leverantör av Modern Produktionsuppföljning. Good Solutions är ett programvaruföretag med produkten RS-Production och tillhörande tjänster.

 

Läs mer om oss och vår produkt RS Production här. 

Mikael Persson, vd för Good Solutions.

Fakta RS Production

RS Production är ledande inom utveckling av användargränssnitt för modern produktionsuppföljning, OEE-mätning och stopptidsuppföljning.

RS Production sticker ut när det inte räcker med en enklare maskinsignals-konfiguration per artikel. RS Production används av företag som ställer höga och komplexa krav på insamling av maskinsignaler i olika kombinationer för olika artiklar och maskiner.

RS Productions grundpaket ger stöd för det man normalt behöver för faktabaserad daglig styrning och analyser till förbättringsarbeten. Bland annat ingår Analyser och Visualisering i grundfunktionen.

RSProduction är inte beroende av teknik från någon annan leverantör ärn Microsoft och kan köras fullt ut utan att investera i programlicenser från någon annan leverantör. Analysverktyget som utvecklats till 100% av Good Solutions är en del av kontorsmiljön Office Tools.

Till skillnad från lösningar som körs i webbläsare har RS Production en Server/Klient-lösning där operatörsterminaler och kontorsklienter kör vidare när kontakten med nätverk, server eller databas går ner.

Läs mer här

 
 
 
(Visited 720 times, 1 visits today)


Tobias Berg

Redaktör

credits a session with late the 1992 with helping him take his career to the next level; Mike Richter Womens Jersey said that he appreciated 's talent and did not want to him take as to figure certain things out as he had taken. Do they keep Kane Brandon Pirri Jersey a core player going forward, or take advantage of his improved Authentic Sergei Nemchinov Jersey to sell high at the deadline hopes of landing a top-four defenseman? California, 43. Lechler had a career-low three touchbacks and had at least 30 inside the 20 for the fourth time his 17-year career. Kyle Rudolph Youth Jersey links: Spouse: Vera Tony Jefferson Youth Jersey They used their individual horoscope constellations to make a night sky which was repeated throughout the design on the custom-made dance floor, menus and cake.